Apel klas I - III
Dodany przez admin dnia 29.09.2013
W piątek 27 września 2013r. odbył się apel grupy wiekowej kl. I-III pod hasłem "Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły". Apel poprowadziła p. Maria Brańka, która przypomniała cel spotkania, a także przedstawiła opiekunki grupy wiekowej kl.I-III oraz przybyłych gości. Wszystkich uczniów powitała dyrektor szkoły p. Bożena Spica życząc powodzenia w nauce oraz bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym.
Pełna Treść

Apel klas I - III

W piątek 27 września 2013r. odbył się apel grupy wiekowej kl. I-III pod hasłem "Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły". Apel poprowadziła p. Maria Brańka, która przypomniała cel spotkania, a także przedstawiła opiekunki grupy wiekowej kl.I-III oraz przybyłych gości. Wszystkich uczniów powitała dyrektor szkoły p. Bożena Spica życząc powodzenia w nauce oraz bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym. Następnie członkowie Samorządu Uczniowskiego: Pola Purowska, Sylwia Grzywacz i Julia Niesiołowska przekazały dzieciom rady dotyczące bezpiecznego zachowania w szkole, widziane oczyma starszych uczniów. Natomiast pani pielęgniarka Małgorzata Narloch uwrażliwiała dzieci na zachowanie bezpieczeństwa podczas przerw na holu i na boisku w ciągu całego roku szkolnego, a szczególnie w czasie zimy. Ponadto uświadamiała dzieci, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego i często lekkomyślnego zachowania. Kolejnym gościem był policjant, sierżant sztabowy Bartłomiej Wons, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż dzieci w klasach I-III nie posiadają karty rowerowej, więc nie mogą przyjeżdżać na rowerach do szkoły bez opieki osoby dorosłej. Odpowiedział także na pytania uczniów. Wszystkim gościom uczniowie podziękowali gromkimi brawami za przekazane rady. Pani wicedyrektor Ewa Polakiewicz pochwaliła dzieci za kulturalne i grzeczne wysłuchanie zaproszonych gości. Ponadto wyraziła nadzieję, iż wszyscy uczniowie będą przestrzegali zasad bezpieczeństwa zarówno w szkole, jak i w drodze do szkoły.
Podczas apelu nastąpiło przekazanie soczków dzieciom, które uczestniczyły w spektaklu teatralnym "Śnieżka" od aktorów z Chojnickiego Domu Kultury.
Dziękujemy wszystkim za słowa skierowane do uczniów, mające na celu troskę o ich bezpieczeństwo. Ponadto dziękujemy p. M. Szmaglińskiemu za przygotowanie sprzętu nagłaśniającego z własnej inicjatywy oraz p. E. Pruszak za udostępnienie dużej sali gimnastycznej na czas apelu.
Opiekunki grupy wiekowej kl.I-III:
E.Bonkowska, M.Brańka, I.Rudnik