W EKOLANDII - zabawa czy konkurs?
Dodany przez admin dnia 29.04.2014
Korzystając z wieloletnich doświadczeń i zwyczajów panujących w naszej szkole, zaproszono 28 kwietnia 2014 r. wszystkie dzieci z klas pierwszych do udziału w zabawach o tematyce ekologicznej. Zabawowa kraina EKOLANDIA gościła w tym roku aż 6 klas, czyli ponad 150 uczniów. Podczas pobytu w Ekolandii rozwijano świadomość przyrodniczą dzięki zabawie dramowej pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie" zaprezentowanej przez klasę I B (pod opieką p. Marii Brańka). Do zabaw muzycznych o tematyce ekologicznej zapraszał zespół wokalny po kierunkiem p. Andrzeja Borysiuka.
Pełna Treść

W EKOLANDII - zabawa czy konkurs?

Światowy Dzień Ziemi to różnorodne akcje podejmowane wiosną w celu promowania postaw ekologicznych. O idei dotyczącej środowiska naturalnego wspominano na konferencji UNESCO w roku 1969, ale pierwszy raz ogłoszono Dzień Ziemi w roku 1970 w San Francisco. Z czasem podejmowano na całym świecie mnóstwo działań wspierających ochronę naturalnego środowiska i zasobów naturalnych np. "Godzina dla Ziemi" (wyłączanie na jedną godzinę świateł i urządzeń elektrycznych w domach i biurach w celu uświadamiania ludziom problemu energetycznego). W Polsce w latach 2005-2014 realizowane są zadania w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pod hasłem " Zmieniaj nawyki - Nie klimat!"
W Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku obchodzi się Dzień Ziemi od początku lat 80-tych XX wieku. Pierwsze działania miały charakter klasowych lub międzyklasowych konkursów przyrodniczych. Działania promujące postawy ekologiczne zaczęto inicjować w SP 1 po roku 1986. Najmłodszym dzieciom przybliżano takie zagrożenia dla Ziemi jak: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zatrute powietrze, smog, ginące środowiska poprzez stosowanie różnorodnych metod edukacyjnych. Najpierw korzystano z metod zuchowych i harcerskich proponowanych przez metodyków z CSIZ w Oleśnicy; później zaczęto stosować metody aktywizujące wskazywane przez pedagogów Gestalt i animatorów zabawy "KLANZA".
Aktualnie stosuje się w naszej szkole zabawy (dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, tematyczne, dramowe) jako metody edukacyjne i wychowawcze w celu urozmaicenia tradycyjnych zajęć. W kształtowaniu postaw proekologicznych wykorzystuje się zabawę jako działanie podejmowane bez przymusu, które daje możliwość ożywiania własnej aktywności. Zabawa jest bowiem działaniem wykonywanym z przyjemności i dla przyjemności. Zabawa jako metoda edukacyjna bywa atrakcyjna, gdy jest spontaniczna, ale niecodzienna. Prosta, czasem sytuacyjna zabawa ułatwia uwolnienie twórczych możliwości dziecka.
Patron naszej szkoły Janusz Korczak wyraźnie wskazywał na rolę nauczyciela i postawę, którą powinien on prezentować w kontaktach z dziećmi: "Poznaj siebie zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego do czego jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim" (J. Korczak: Myśli, Warszawa 1987). Tak oto nauczyciel nie musi być wykładowcą, lepiej gdy będzie pełnić rolę przewodnika, animatora, współuczestnika podejmowanych działań.

Korzystając z wieloletnich doświadczeń i zwyczajów panujących w naszej szkole, zaproszono 28 kwietnia 2014 r. wszystkie dzieci z klas pierwszych do udziału w zabawach o tematyce ekologicznej. Zabawowa kraina EKOLANDIA gościła w tym roku aż 6 klas, czyli ponad 150 uczniów. Podczas pobytu w Ekolandii rozwijano świadomość przyrodniczą dzięki zabawie dramowej pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie" zaprezentowanej przez klasę I B (pod opieką p. Marii Brańka). Do zabaw muzycznych o tematyce ekologicznej zapraszał zespół wokalny po kierunkiem p. Andrzeja Borysiuka. Zabawy plastyczno-techniczne życzliwym okiem i radą wspierały panie nauczycielki: Anna Brańka, Ewa Eutkowska, Sonia Babińska, Regina Szymańska, Bernadeta Rostankowska, Urszula Sroka, Joanna Jażdżewska, Wioleta Kamińska, Jolanta Miszke, Maria Brańka. Zabawy ruchowe zaproponowała dzieciom prowadząca imprezę: Lidia Pozorska.
Podsumowując należy wyjaśnić, że "W Ekolandii" jest zabawą dydaktyczną opracowaną przez dorosłych, ale zawiera wiele elementów swobodnej aktywności dziecka. Niektóre elementy zabawy "W Ekolandii" można traktować jako rywalizację między grupami biorącymi udział w zabawie, ale to prowadzący decyduje kogo i za co można wyróżnić, docenić jego zaangażowanie, pochwalić koleżeńskie zachowanie. Podczas pobytu "W Ekolandii" panuje zawsze zasada życzliwości - ewentualne dąsy lub spory koleżeńskie nie trwają dłużej minutę (dzieci zazwyczaj mówią: szkoda czasu na spory, gdy wszyscy świetnie się bawią).
W trosce o przyszłość naszej planety podczas zabaw "W Ekolandii" uwrażliwiamy dzieci na otaczającą przyrodę. Sygnalizujemy zagrożenia, które mogą niszczyć Ziemię (np. olbrzymie ilości śmieci produkowane przez każdego człowieka). Pragniemy, aby dzieci podziwiały piękno dzikich roślin i kwiatów polnych w ich naturalnym środowisku. Staramy się, by już 7-latki wiedziały, że chroniąc glebę, wodę i inne niezbędne dla życia zasoby naturalne, chronimy swoje życie. Przekazujemy dzieciom informacje dotyczące otaczających nas lasów, które produkują olbrzymie ilości tlenu potrzebnego człowiekowi i zwierzętom do oddychania. Informujemy, że dla człowieka las jest przede wszystkim miejscem wypoczynku oraz źródłem drewna, grzybów i owoców leśnych, takich jak: jagody, borówki, maliny, jeżyny, czy poziomki. Udzielamy rad w jaki sposób należy postępować zgodnie z Kodeksem Młodego Ekologa:
 • szanujemy las i wszystkich mieszkańców lasu,
 • nie niszczymy gniazd i nie rozgrzebujemy mrowisk,
 • w lesie nie hałasujemy - zwierzęta lubią ciszę,
 • mądrze korzystamy z energii elektrycznej,
 • zdobywamy wiedzę o środowisku przyrodniczym i dzielimy się nią z przyjaciółmi.

  Treści ekologiczne przenikające podczas zabaw dzieci z klas pierwszych najlepiej oddają słowa piosenki:
  Nie warto mieszkać na Marsie,
  Nie warto mieszkać na Wenus.
  Na Ziemi jest życie ciekawsze-
  Powtarzam to każdemu.

  Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona
  Wśród innych dalekich planet.
  To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
  Więc musi być bardzo zadbany.


  Organizator zabawy "W Ekolandii": Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
  Pomysłodawczyni i prowadząca zabawę: Lidia Pozorska
  Animacja zabaw muzycznych: Andrzej Borysiuk
  Zabawa dramowa: Maria Brańka
  Fotoreportaż: Ewa Pruszak i Bernadeta Rostankowska