Stop używkom!
Dodany przez admin dnia 15.05.2014
O dobrą jakość życia dbamy nie tylko dlatego, że należymy do szkół promujących zdrowie, chcemy po prostu zdrowo żyć i prawidłowo się rozwijać. Dlatego przeprowadza się w naszej szkole wiele działań, które do tego zachęcają, a także pogłębiają wiedzę na temat skutków szkodliwych dla zdrowia zachowań.
   W tym celu właśnie został zaproszony do nas ks. Arkadiusz Guz, by przeprowadzić prelekcję na temat: "Szkodliwość zażywania narkotyków i innych substancji uzależniających".
Pełna Treść

Stop używkom!

O dobrą jakość życia dbamy nie tylko dlatego, że należymy do szkół promujących zdrowie, chcemy po prostu zdrowo żyć i prawidłowo się rozwijać. Dlatego przeprowadza się w naszej szkole wiele działań, które do tego zachęcają, a także pogłębiają wiedzę na temat skutków szkodliwych dla zdrowia zachowań.
   W tym celu właśnie został zaproszony do nas ks. Arkadiusz Guz, by przeprowadzić prelekcję na temat: "Szkodliwość zażywania narkotyków i innych substancji uzależniających". W wykładzie, a raczej szkoleniu, uczestniczyli najpierw uczniowie klas VI, a potem ich rodzice, którzy przybyli na to spotkanie bardzo licznie.
Prelekcja księdza Arkadiusza bardzo się podobała zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz rodzicom. W bardzo ciekawy, urozmaicony prezentacją multimedialną sposób uświadomił swoim słuchaczom przyczyny i niebezpieczne dla zdrowia i życia młodzieży skutki zażywania narkotyków i innych substancji. Odwołując się do autentycznych przykładów, przedstawił ten problem w obrazowy i trafiający do odbiorców sposób. Ważnym elementem szkolenia było uświadomienie wszystkim, że z uzależnieniem można i należy walczyć i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie wyszli z prelekcji usatysfakcjonowani i bogatsi o wiedzę na ten temat.
Hanna Fryca