Apel wielkanocny
Dodany przez admin dnia 25.03.2016
Najważniejsze święto w roku, czyli Wielkanoc, zostało uczczone apelem, który przygotowały dzieci z kółka teatralnego pod opieką pań: Barbary Jażdżewskej i Hanny Frycy. Do koła należą uczniowie z klas: Vf, IVc oraz IV f.
Święta Wielkiej Nocy to połączenie radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa z bogactwem obrzędów ludowych głęboko zakorzenionych w naszej polskiej kulturze. I to w szczególności starał się oddać ten program, który przypominał znaczenie symboliki wielkanocnej oraz zwyczajów, które co roku nam towarzyszą.
Pełna Treść

Apel wielkanocny

Najważniejsze święto w roku, czyli Wielkanoc, zostało uczczone apelem, który przygotowały dzieci z kółka teatralnego pod opieką pań: Barbary Jażdżewskej i Hanny Frycy. Do koła należą uczniowie z klas: Vf, IVc oraz IV f.
Święta Wielkiej Nocy to połączenie radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa z bogactwem obrzędów ludowych głęboko zakorzenionych w naszej polskiej kulturze. I to w szczególności starał się oddać ten program, który przypominał znaczenie symboliki wielkanocnej oraz zwyczajów, które co roku nam towarzyszą. Zatem powaga łączyła się z radością, cisza z hałasem, skupienie ze spontanicznością. Bo takie przecież są te święta, taki mają charakter. Wplecione też zostały motywy kaszubskie, tak bliskie naszemu regionowi.
Dla młodych aktorów był to pierwszy występ na scenie, a dla publiczności preludium do tych wspaniałych, jakże ważnych dla każdego katolika Świąt.
Oprac. Hanna Fryca