Lekcja otwarta w klasie 7b z języka polskiego
Dodany przez admin dnia 06.12.2017
Dnia 5 grudnia 2017r. odbyła się niezwykła lekcja z języka polskiego w naszej klasie. A mianowicie pod patronatem pani Barbary Ringwelskiej przygotowaliśmy projekt: „A to Zemsta właśnie! ”,który dotyczył książki Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Na tą lekcję przybyli zaproszeni rodzice oraz zaszczyciły nas swoją obecnością pani dyrektor Bożena Spica i pani Danuta Szlachcikowska. Przygotowując materiał do tych zajęć pracowaliśmy w grupach. Każda grupa miała określone zdania, które wykorzystywały nie tylko literaturę, ale i teatr oraz film. Oprócz tego mogliśmy zaprezentować swoje zdolności recytatorskie, talent plastyczny oraz wiedzę historyczną.
Pełna Treść

Lekcja otwarta w klasie 7b z języka polskiego!

Dnia 5 grudnia 2017r. odbyła się niezwykła lekcja z języka polskiego w naszej klasie. A mianowicie pod patronatem pani Barbary Ringwelskiej przygotowaliśmy projekt: „A to Zemsta właśnie! ”,który dotyczył książki Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Na tą lekcję przybyli zaproszeni rodzice oraz zaszczyciły nas swoją obecnością pani dyrektor Bożena Spica i pani Danuta Szlachcikowska. Przygotowując materiał do tych zajęć pracowaliśmy w grupach. Każda grupa miała określone zdania, które wykorzystywały nie tylko literaturę, ale i teatr oraz film. Oprócz tego mogliśmy zaprezentować swoje zdolności recytatorskie, talent plastyczny oraz wiedzę historyczną. Podczas wygłaszanych treści, zaproszeni goście mogli przypomnieć sobie m. in. informacje o Fredrze, poznać historię powstania tej książki czy podziwiać bohaterów „Zemsty” w przedstawieniach teatralnych i filmowych na przestrzeni kilkunastu lat. Prezentując swoje zadania przed szerszym gronem odbiorców mieliśmy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w publicznym wystąpieniu. Oprócz tego rozwijaliśmy umiejętności pracy zespołowej i samodzielnego poszukiwania informacji, ich selekcji, przetwarzania oraz analizy. Cieszymy się, że nad tym wszystkim czuwała pani B. Ringwelska.
Tekst: Wiktoria Gornowicz, uczennica klasy 7b