XV Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej
Dodany przez admin dnia 14.04.2018
W sobotę 14 kwietnia 2018r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbył się XV Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej. Festiwal po raz kolejny okazał się barwnym muzycznym wydarzeniem. Nad jego organizacją czuwały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka – Mirosława Knitter i Maria Łangowska przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Kultury w Czersku. Konferansjerkę prowadziły uczennice kl. VIIa SP1 – Magdalena Linda i Monika Janikowska. Solistów i gości powitała dyrektor SP nr 1 im. J. Korczaka w Czersku, pani Bożena Spica, która oficjalnie rozpoczęła imprezę życząc małym artystom udanych występów.
Pełna Treść

XV Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej

W sobotę 14 kwietnia 2018r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbył się XV Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej. Festiwal po raz kolejny okazał się barwnym muzycznym wydarzeniem. Nad jego organizacją czuwały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka – Mirosława Knitter i Maria Łangowska przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Kultury w Czersku. Konferansjerkę prowadziły uczennice kl. VIIa SP1 – Magdalena Linda i Monika Janikowska. Solistów i gości powitała dyrektor SP nr 1 im. J. Korczaka w Czersku, pani Bożena Spica, która oficjalnie rozpoczęła imprezę życząc małym artystom udanych występów. Cele, które przyświecały tegorocznemu festiwalowi, to między innymi: rozwijanie uzdolnień muzycznych, rozśpiewanie dzieci, popularyzacja i upowszechnianie formy wokalnej oraz zachęcanie do pożytecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Podobnie jak w poprzednich edycjach zainteresowanie konkursem było duże. Na scenie wystąpiły dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych (kl. I-III). Soliści reprezentowali:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy,
- Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku,
- Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,
- Zespół Szkół w Rytlu,
- Zespół Szkół w Rytlu – Filia w Krzyżu,
- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Legbądzie,
- Szkołę Podstawową nr 1 im. J. Korczaka w Czersku,
- SP nr 1w Czersku, Filia w Łubnej

Przesłuchania konkursowe były emocjonujące. Zmagania młodych artystów oceniała komisja w składzie:
p. Barbara Warczak
p. Wioleta Kamińska
p. Julia Pruszak
uwzględniając następujące kategorie wiekowe:
- dzieci przedszkolne,
- uczniowie klas pierwszych,
- uczniowie klas drugich i trzecich
Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom prezentacji był wysoki. Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestników udała się na naradę i przyznała miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

KATEGORIA: PRZEDSZKOLA (+ klasy zerowe)
I miejsce Hubert Cholewa Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
II miejsce Maja Talaśka Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
III miejsce Aleksandra Szefler Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku,
III miejsce Kornelia Kręska SP 1 Czersk – Filia Łubna

Wyróżnienia:
Aleksander Sawicki Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku,
Kornelia Warsinska Zespół Szkół w Rytlu,
Daria Brzezińska Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. J. Brzechwy,
Amelia Szreiber Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. J. Brzechwy,

KATEGORIA: KLASY PIERWSZE
I miejsce Michalina Muzioł Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
I miejsce Aniela Czapiewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
II miejsce Maja Moskal Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
III miejsce Paulina Hoppe Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,

Wyróżnienia:
Agata Łonska Zespół Szkół w Rytlu – Filia Krzyż,
Natalia Kuklińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,

KATEGORIA: KLASY DRUGIE I TRZECIE
I miejsce Liliana Sijka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
II miejsce Martyna Zielke Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
II miejsce Dominik Kamiński Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
III miejsce Lena Majchrzak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,

Wyróżnienia:
Jagoda Trzebuniak Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie,

Małych artystów wspierali licznie zgromadzeni członkowie rodzin, nauczyciele i wychowawcy. Dzieci prezentowały dowolną piosenkę z podkładem muzycznym. Niektórzy wykonawcy przygotowali specjalne stroje lub rekwizyty nawiązujące do tematyki śpiewanej piosenki. Każdy występ był nagrodzony gromkimi brawami. Podczas prezentacji wokalnych panowała miła atmosfera. W czasie obrad jury na wszystkich czekała niespodziana – słodki poczęstunek oraz bajka na dużym ekranie. W imieniu komisji głos zabrała p. Wioleta Kamińska, która podsumowała występy dzieci, pogratulowała im odwagi i umiejętności pokonywania tremy, a przede wszystkim złożyła gratulacje laureatom. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową, czekoladę i pamiątkowy dyplom.

Organizatorki składają podziękowania:
- Ośrodkowi Kultury za wieloletnią współpracę,
- panu Marianowi Watrakowi właścicielowi firmy „Wabet” za wsparcie finansowe,
- panu Bogusławowi Sobierajowi właścicielowi Piekarni - Cukierni „Magdalenka” za słodki
poczęstunek,
- Urzędowi Miasta i Gminy Czersk za zatwierdzenie projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki,
dzięki któremu pozyskano znaczne środki finansowe na upominki.
Wszystkim dziękujemy za udział i mile spędzony czas. Mali artyści mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności wokalne szerokiej publiczności, a przy okazji świetnie się bawili. Dzięki takiemu konkursowi maluchy już od najmłodszych lat rozwijają wrażliwość muzyczną i nabierają pewności siebie. Mamy nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości i pozwoli na spotkanie w kolejnym Przeglądzie Piosenki w przyszłym roku.
Jeszcze raz gratulujemy i do zobaczenia!

Organizatorzy: M. Knitter, M. Łangowska