Uratowaliśmy 458 drzew!
Dodany przez admin dnia 26.04.2018
Budzenie wśród uczniów współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości oraz wychowanie w duchu szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi, które odbyły się w naszej szkole w dniach 20-25 kwietnia 2018 r. Przyświecało nam hasło: ,,Chrońmy Ziemię przed plastikowymi odpadami”.
W dniu 24 kwietnia dokonaliśmy uroczystego podsumowania naszych przyrodniczych i ekologicznych działań, które odbywały się na okoliczność Dnia Ziemi oraz towarzyszyły nam przez cały rok szkolny. Naszymi gośćmi byli: Burmistrz Czerska Jolanta Fierek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Ireneusz Bojanowski, Inżynier nadzoru Mirosław Łangowski, Prezydium Rady Rodziców: Małgorzata Skwarek i Kamila Niesiołowska. Uroczystość uświetniło przedstawienie ekologiczne przygotowane przez klasę V E pod opieką Ewy Keister i Marii Gajewskiej.
Pełna Treść

Uratowaliśmy 458 drzew!

Budzenie wśród uczniów współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości oraz wychowanie w duchu szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi, które odbyły się w naszej szkole w dniach 20-25 kwietnia 2018 r. Przyświecało nam hasło: ,,Chrońmy Ziemię przed plastikowymi odpadami”.
W dniu 24 kwietnia dokonaliśmy uroczystego podsumowania naszych przyrodniczych i ekologicznych działań, które odbywały się na okoliczność Dnia Ziemi oraz towarzyszyły nam przez cały rok szkolny. Naszymi gośćmi byli: Burmistrz Czerska Jolanta Fierek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Ireneusz Bojanowski, Inżynier nadzoru Mirosław Łangowski, Prezydium Rady Rodziców: Małgorzata Skwarek i Kamila Niesiołowska. Uroczystość uświetniło przedstawienie ekologiczne przygotowane przez klasę V E pod opieką Ewy Keister i Marii Gajewskiej.
Nasze inicjatywy miały charakter edukacyjny, promocyjny, a przede wszystkim aktywnych działań dla dobra naszego środowiska.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom zaangażowanym w szkolne działania ekologiczne serdecznie dziękujemy.