Mówimy NIE uzależnieniom, lecz TAK takim inicjatywom!
Dodany przez admin dnia 12.05.2018
Profilaktyka, edukacja, zdrowa rywalizacja i przede wszystkim fantastyczna zabawa – tak w skrócie można opisać to, co działo się w naszej szkole we wtorek, 8 maja. Tego dnia wszystkie klasy IV, wraz
z wychowawcami: p. Anną Leszczyńską, p. Barbarą Jażdżewską, p. Marianem Szmaglińskim i p. Anną Połom, wzięły udział w konkursie profilaktycznym „Powiedz NIE uzależnieniom!”. Jego celem było kształtowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia.
Pełna Treść

Mówimy NIE uzależnieniom, lecz TAK takim inicjatywom!

Profilaktyka, edukacja, zdrowa rywalizacja i przede wszystkim fantastyczna zabawa – tak w skrócie można opisać to, co działo się w naszej szkole we wtorek, 8 maja. Tego dnia wszystkie klasy IV, wraz z wychowawcami: p. Anną Leszczyńską, p. Barbarą Jażdżewską, p. Marianem Szmaglińskim i p. Anną Połom, wzięły udział w konkursie profilaktycznym „Powiedz NIE uzależnieniom!”. Jego celem było kształtowanie zdrowego stylu życia oraz uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia.
Turniej zorganizowały i poprowadziły p. Maria Narloch – pedagog i p. Ewelina Wamka – logopeda. Uczestnicy musieli zmierzyć się z kilkoma konkurencjami, które nie tylko sprawdzały wiedzę na temat uzależnień i zdrowego stylu życia, lecz wymagały też pomysłowości i kreatywności. Każda klasa odpowiadała na pytania i rozwiązywała zadania dotyczące szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających. Uczniowie mogli również zaprezentować swoje talenty artystyczne, przedstawiając wcześniej przygotowaną scenkę, wierszyk i plakat tematycznie związane z wylosowanym wcześniej zagrożeniem (alkohol, papierosy, telewizja, komputer). Każdą konkurencję oceniało jury w składzie: p. Danuta Szlachcikowska – dyrektor ds. wychowawczych, p. Beata Karczyńska – wychowawca w świetlicy, p. Justyna Kornaś – psycholog. Wszystkie klasy IV zaprezentowały się znakomicie i dlatego do każdej z nich powędrowała atrakcyjna nagroda. Klasa IVa, która zdobyła najwyższą liczbę punktów – i tym samym uplasowała się na 1 miejscu – otrzymała nagrodę dodatkową w postaci wolnego dnia od pytania na lekcjach!
Gratulujemy wszystkim klasom IV! Dziękujemy uczniom i wychowawcom za tak wysokie zaangażowanie oraz świetną zabawę!
Mówimy NIE uzależnieniom, lecz TAK takim inicjatywom!!!

Justyna Kornas, psycholog.