Projekt żeglarski klasy 8b
Dodany przez admin dnia 11.04.2019
27 marca 2019r. w klasie VIIIb odbyła się lekcja otwarta. Zajęcia zostały przygotowane metodą projektu i dotyczyły dwóch wiodących przedmiotów: żeglarstwa i języka polskiego. Zaproszeni rodzice mogli również zobaczyć zadania, które wykorzystywały historię, geografię, plastykę, informatykę czy muzykę. Projekt ten okazał się „strzałem w dziesiątkę” dla klasy, która jest klasą żeglarską. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoją wiedzę, ale i dokonali podsumowania pięciu lat w tym zespole. Celem projektu było przekazanie w ciekawej i atrakcyjnej formie wiedzy na temat żeglarstwa i języka polskiego.
Pełna Treść
27 marca 2019r. w klasie VIIIb odbyła się lekcja otwarta. Zajęcia zostały przygotowane metodą projektu i dotyczyły dwóch wiodących przedmiotów: żeglarstwa i języka polskiego. Zaproszeni rodzice mogli również zobaczyć zadania, które wykorzystywały historię, geografię, plastykę, informatykę czy muzykę. Projekt ten okazał się „strzałem w dziesiątkę” dla klasy, która jest klasą żeglarską. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoją wiedzę, ale i dokonali podsumowania pięciu lat w tym zespole. Celem projektu było przekazanie w ciekawej i atrakcyjnej formie wiedzy na temat żeglarstwa i języka polskiego. Ukazanie wielkiego wkładu żeglarstwa w rozwój dzieci i młodzieży w naszej szkole oraz zapoznanie z historią tej dyscypliny sportu. W czasie pracy nad projektem uczniowie mieli możliwość podejmowania odpowiedzialności za swoją pracę oraz pracę innych, rozwijali umiejętności organizowania i oceniania własnej pracy oraz podejmowania grupowych pomysłów. Uczyli się zgodnego współdziałania dla wspólnego celu. Realizacja projektu „Słowa wiatrem i falą pisane”, dostarczyła wszystkim uczniom niezapomnianych wrażeń, a także dała możliwość własnego rozwoju. Lekcja otwarta, która była efektem finalnym okazała się wielkim przeżyciem nie tylko dla zaproszonych rodziców, ale i przybyłych gości.
Opiekunowie projektu: B. Ringwelska, Cz. Sikora, T. Kędzierski