Szkolny Konkurs Ekologiczny
Dodany przez admin dnia 13.05.2019
Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi zawsze jest okazją do podejmowania szczególnych działań, które prowadzą do rozważnego i oszczędnego gospodarowania zasobami Ziemi, uwrażliwiania na piękno przyrody i problemy ekologiczne, rozumienia zasad recyklingu i ochrony naszej planety.
W dniu 9 maja 2019 r. zorganizowano Szkolny Konkurs Ekologiczny, w którym uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c oraz 1d. Głównym celem konkursu było nabywanie doświadczeń, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętnościach uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz motywowanie dzieci do zachowań proekologicznych.
Pełna Treść

Szkolny Konkurs Ekologiczny

Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi zawsze jest okazją do podejmowania szczególnych działań, które prowadzą do rozważnego i oszczędnego gospodarowania zasobami Ziemi, uwrażliwiania na piękno przyrody i problemy ekologiczne, rozumienia zasad recyklingu i ochrony naszej planety.
W dniu 9 maja 2019 r. zorganizowano Szkolny Konkurs Ekologiczny, w którym uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c oraz 1d. Głównym celem konkursu było nabywanie doświadczeń, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętnościach uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej oraz motywowanie dzieci do zachowań proekologicznych. Uczestnicy dzielnie zmagali się z czterema przygotowanymi zadaniami konkursowymi w które obejmowały następujące czynności:
1. Zapisać na zielonej kartce „W jaki sposób dzieci mogą chronić naturalne środowiska?”
2. Dokończyć zabawkę „Pszczółka” i zastanowić się „Dlaczego należy chronić pszczoły oraz zakładać pasieki?”
3. Zorganizować w klasie koncert piosenek o tematyce przyrodniczej.
4. Rozwiązać zadania testowe znajdujące się w zapieczętowanej kopercie.

Na wykonanie zadań wyznaczono dzieciom 2 godziny. Były to bardzo aktywne zajęcia, gdyż podczas prezentacji wykonanych zadań wszyscy uczniowie klas pierwszych pięknie śpiewali wybrane piosenki o wiośnie, o zakwitających kwiatach, o ogrodzie warzywnym i o radosnym życiu zwierząt na łące. Dzieci wyczerpująco omówiły sposoby ochrony środowiska naturalnego oraz przedstawiły powody dlaczego należy chronić pszczoły i inne zagrożone wyginięciem zwierzęta.
Na zakończenie konkursu ekologicznego pani dyrektor Danuta Szlachcikowska podsumowała wyniki w poszczególnych klasach oraz podziękowała dzieciom za zaangażowanie i podejmowane działania proekologiczne. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy oraz upominki, które zachęcają do wiosennych wycieczek przyrodniczych.

Opracowanie: Lidia Pozorska i Monika Łobocka