XVII Rejonowy Konkurs Plastyczny „Obrazy muzyką malowane”
Dodany przez admin dnia 26.11.2019
W poniedziałek 25 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku odbyło się podsumowanie XVII Rejonowego Konkursu Plastycznego „Obrazy muzyką malowane”. W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych najbliższego rejonu.
Temat tegorocznego konkursu związany był z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, pragnął oddać hołd tej wybitnej postaci. Stanisław Moniuszko (1819–1872) zasłynął przede wszystkim jako twórca pieśni i oper. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo. Jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów, został nazwany ojcem „polskiej opery narodowej”.
Pełna Treść

XVII Rejonowy Konkurs Plastyczny „Obrazy muzyką malowane”

W poniedziałek 25 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku odbyło się podsumowanie XVII Rejonowego Konkursu Plastycznego „Obrazy muzyką malowane”. W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych najbliższego rejonu.
Temat tegorocznego konkursu związany był z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, pragnął oddać hołd tej wybitnej postaci. Stanisław Moniuszko (1819–1872) zasłynął przede wszystkim jako twórca pieśni i oper. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo. Jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów, został nazwany ojcem „polskiej opery narodowej”.
Konkurs miał zachęcić dzieci do odkrywania piękna muzyki klasycznej. Przyświecały mu także inne cele: doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi; zachęcanie do twórczego i pożytecznego spędzania czasu; rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej, zdolności plastycznych.
Konkursowym zadaniem plastycznym było zilustrowanie swoich doznań, wrażeń, wyobrażonych obrazów po wysłuchaniu dowolnego utworu z repertuaru Stanisława Moniuszki lub innych wybitnych kompozytorów, np. Wolfganga Amadeusza Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego, Piotra Czajkowskiego, Fryderyka Chopina.
Na konkurs wpłynęło 105 prac z następujących przedszkoli i szkół:
• Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
• Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
• Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,
• Szkoły Podstawowej w Gotelpiu,
• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie,
• Szkoły Podstawowej w Odrach,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku.
Wszystkie prace plastyczne były kolorowe, pomysłowe i estetycznie wykonane. Dzieci stosowały różne techniki – rysunek kredką, malowanie farbą, wydzieranki, wyklejanki, collage. Mali artyści wykazali się wyobraźnią, starannością, oryginalnością. Najczęściej wybieranymi utworami muzycznymi, które stanowiły inspirację do działalności twórczej były:
- „Cztery pory roku – Jesień” Antonio Vivaldiego,
- „Jezioro łabędzie” - Piotra Czajkowskiego,
- Preludium Des- dur „Deszczowe” - Fryderyka Chopina,
- „Sonata księżycowa” - Ludwika van Beethovena.
Spośród utworów Stanisława Moniuszki popularnością cieszyły się: „Bajka. Opowieść zimowa”, „Straszny dwór”, „Prząśniczka”.
Komisja konkursowa w składzie:
p. Barbara Jażdżewska
p. Izabela Rudnik
p. Beata Drewczyńska

długo debatowała, aż ostatecznie wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- klasy I,
- klasy II,
- klasy III.
Jury uwzględniło liczbę nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach i przydzieliło proporcjonalnie nagrody i wyróżnienia.

PRZEDSZKOLA
I miejsce Oliwia Kroplewska „Sonata Księżycowa” Ludwig van Beethoven, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
II miejsce Igor Łydziński „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku
III miejsce Ksawery Konefka „Cztery pory roku” Antonio Vivaldi, Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku
Wyróżnienia:
Zuzanna Baczyńska Preludium Des-dur „Deszczowe” Fryderyk Chopin, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
Zofia Borowicka „Cztery pory roku - Jesień” Antonio Vivaldi, Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Legbądzie Punkt Przedszkolny
Wiktoria Talaśka „Cztery pory roku” Antonio Vivaldi, Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku
Aleksander Łangowski „Bajka”. Opowieść zimowa Stanisław Moniuszko, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku

KLASY PIERWSZE
I miejsce Julia Zatorska „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku
II miejsce Julia Rostankowska Preludium Des-dur „Deszczowe” Fryderyk Chopin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
III miejsce Hubert Ostrowski „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa w Odrach
Wyróżnienia:
Karolina Schmidt Waltz „Mariage d`Amour” Fryderyk Chopin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Natalia Kędzierska „Marsz Turecki” Wolfgang Amadeusz Mozart, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

KLASY DRUGIE
I miejsce Wiktoria Rostankowska „Cztery pory roku” Antonio Vivaldi, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
II miejsce Kacper Wrobel „Sonata Księżycowa” Ludwig van Beethoven, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku
III miejsce Kornelia Reding – Czepowska „Bajka”. Opowieść zimowa Stanisław Moniuszko, Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
Wyróżnienia:
Antonina Gwizdała Preludium Des-dur „Deszczowe” Fryderyk Chopin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Natasza Czapiewska „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

KLASY TRZECIE
I miejsce Julia Omyła „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku
II miejsce Emilia Cisewska „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku
III miejsce Aniela Czapiewska „Prząśniczka” Stanisław Moniuszko, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Wyróżnienia:
Alicja Krzyżkowska „Sonata Księżycowa” Ludwig van Beethoven, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Czersku
Wiktoria Grzella „Cztery pory roku – Jesień” Antonio Vivaldi, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

Dyplomy i nagrody rzeczowe małym artystom wręczały: p. wicedyrektor Danuta Szlachcikowska oraz p. Barbara Jażdżewska – członek komisji.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej znajdującej się na holu parteru.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w tegorocznym konkursie.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!
Organizatorzy: Mirosława Knitter
Maria Łangowska