ŁUCJA JANUSZEWSKA STYPENDYSTKĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Dodany przez admin dnia 02.03.2020
Łucja Januszewska, uczennica klasy VII d, uzyskała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2019/2020. Projekt jest dedykowany uczniom klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach informatycznych, przyrodniczych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości i mają osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Łucja znalazła się wśród 400 uczniów województwa pomorskiego, którzy uzyskali takie wyróżnienie.
Pełna Treść
Łucja Januszewska, uczennica klasy VII d, uzyskała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2019/2020. Projekt jest dedykowany uczniom klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach informatycznych, przyrodniczych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości i mają osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Łucja znalazła się wśród 400 uczniów województwa pomorskiego, którzy uzyskali takie wyróżnienie. Obecnie Łucja rozwija swoje wiadomości i umiejętności zwłaszcza w zakresie języka angielskiego pod okiem p. Anny Leszczyńskiej, która jest jej opiekunem oraz matematyki pod opieką p. Jerzego Polakiewicza.
Serdecznie gratulujemy Łucji uzyskanego stypendium i życzymy jej dalszych sukcesów!