Uczniowie kl. III b i III c w oczyszczalni ścieków
Dodany przez admin dnia 02.03.2020
W środę 26.02.2020r. dzieci kl. III b i kl. III c razem z wychowawczyniami oraz opiekunką p. Moniką Łobocką wybrały się do oczyszczalni ścieków w Czersku. Obie klasy realizują innowację pedagogiczną „Ja w świecie przyrody”, w ramach której zajęły się zagadnieniami związanymi z czystością wód. To właśnie woda jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom. Ważne jest spożywanie czystej wody, a tym samym oczyszczanie brudnej, zużytej, pochodzącej z gospodarstw domowych oraz zakładów pracy. Dzieci z ciekawością słuchały informacji przekazywanych przez panią Monikę Szulc - kierownik oczyszczalni, obserwowały urządzenia i kolejne etapy uzyskania czystej wody.
Pełna Treść
Uczniowie kl. III b i III c w oczyszczalni ściekówW środę 26.02.2020r. dzieci kl. III b i kl. III c razem z wychowawczyniami oraz opiekunką p. Moniką Łobocką wybrały się do oczyszczalni ścieków w Czersku. Obie klasy realizują innowację pedagogiczną „Ja w świecie przyrody”, w ramach której zajęły się zagadnieniami związanymi z czystością wód. To właśnie woda jest niezbędna do życia wszystkim żywym organizmom. Ważne jest spożywanie czystej wody, a tym samym oczyszczanie brudnej, zużytej, pochodzącej z gospodarstw domowych oraz zakładów pracy. Dzieci z ciekawością słuchały informacji przekazywanych przez panią Monikę Szulc - kierownik oczyszczalni, obserwowały urządzenia i kolejne etapy uzyskania czystej wody. Dowiedziały się, że oczyszczalnia zapewnia pełne biologiczne oczyszczanie ścieków, że istnieją dwa niezależne ciągi technologiczne umożliwiające prowadzenie prac remontowych i minimalizujące skutki ewentualnych awarii. Były miejsca (budynki) o „specyficznym” zapachu, tam wchodzili tylko najodważniejsi. Pani kierownik poinformowała, że zgromadzony po oczyszczeniu wody osad jest wykorzystywany jako nawóz naturalny na pola. Z oczyszczonej wody uzyskuje się także ziemię, a pozostały osad trafia na wysypisko śmieci. Końcowy efekt pracy oczyszczalni – czysta woda, wpuszczana jest do Czerskiej Strugi. Dzieci zobaczyły również system monitorowania, działający dzięki zainstalowanym kamerom i czujnikom.
Wychowawczynie mają nadzieję, że poznanie funkcjonowania oczyszczalni ścieków zmobilizuje uczniów do racjonalnego korzystania z wody na co dzień i przyczyni się do ochrony przez nich różnych zbiorników wodnych.
Mirosława Knitter
Maria Łangowska