Dzień konkursowy
Dodany przez admin dnia 21.04.2008
Tydzień Kultury Ekologicznej 21-28 kwiecień 2008r. Jako pierwszy 22 kwietnia odbył się Konkurs na Najlepszego Przyrodnika Klas V. Zorganizowała i przeprowadziła go p. Renata Szarafin. Dotyczył on rozpoznawania drzew i krzewów po pokroju, liściach, owocach i wyłonił 3 najlepszych przyrodników klas V. Najlepszym przyrodnikiem została Paulina Sękowska-uczennica klasy V b, na drugim miejscu uplasowała się Monika Korda - uczennica klasy V c, a na trzecim - Natalia Drzewicka, uczennica klasy V. (...)
Pełna Treść

Tydzień Kultury Ekologicznej 21-28 kwiecień 2008r.
DZIEŃ KONKURSOWY pod hasłem "TALENTY NA START"

Jako pierwszy 22 kwietnia odbył się Konkurs na Najlepszego Przyrodnika Klas V. Zorganizowała i przeprowadziła go p. Renata Szarafin. Dotyczył on rozpoznawania drzew i krzewów po pokroju, liściach, owocach i wyłonił 3 najlepszych przyrodników klas V. Najlepszym przyrodnikiem została Paulina Sękowska-uczennica klasy V b, na drugim miejscu uplasowała się Monika Korda - uczennica klasy V c, a na trzecim - Natalia Drzewicka, uczennica klasy V.

KONKURS PRZYRODNICZY DLA KLAS IV pod hasłem "Nie będzie nas, czy będzie las?"

Dzięki gościnności Nadleśnictwa Czersk odbył się w tym roku w plenerze i sali edukacyjnej na terenie ścieżki przyrodniczo-leśnej w Czersku przy ul. Chojnickiej. Organizatorkami konkursu były Panie: E. Keister, E. Bąk
Tematem przewodnim konkursu był las w naszej okolicy. Uczniowie przygotowując się pod kierunkiem nauczycieli przyrody zdobywali wiedzę o mieszkańcach lasu i jego bogatej szacie roślinnej. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną, szczególne podczas wykonywania zadań w terenie (rozpoznawanie i nazywanie gatunków roślin runa, drzew oraz tropów zwierząt).
W komisji zasiedli zaproszenie goście: Pan Nadleśniczy Ireneusz Bojanowski, pan leśniczy A. Osowicki oraz pani dyrektor B. Spica i w-ce dyrektor D. Szlachcikowska.
Uczniowie wszystkich klas czwartych pracowali w czteroosobowych zespołach i zaprezentowały swoją pomysłowość w odpowiednio dobranych i ciekawie wykonanych strojach. Ocenie jednak przede wszystkim podlegała wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
1 miejsce – klasa IV f "Wiewiórki 1"
Laura Breszka
Mikołaj Narloch
Dorota Czapiewska
Kacper Danecki
2 miejsce – klasa IV d - "Wiewiórki 3"
Krystian Pliszka
Daria Bruska
Alicja Ossowska
Krystian Noga
3 miejsce – klasa IV b - "Wiewiórki 2"
Aleksandra Pestka
Klaudia Kamińska
Cezary Freitag
Karolina Drewczyńska

Konkurs na prezentację multimedialną dotyczył tematu "Nasze działania w środowisku lokalnym" i I miejsce zajęła uczennica klasy IV C- PATRYCJA PEPLIŃSKA .

Odbył się również konkurs literacki na EKO-BAJKĘ , który nadzorowała p. K. Ebertowska. Miał on na celu rozwijanie zdolności literackich ale i poszerzenie wiadomości na temat ochrony środowiska. Po wnikliwym przeanalizowaniu prac komisja przyznała dwa pierwsze miejsca i wyróżnienie. Wyróżnienie otrzymała MARIKA . PLATA, a I miejsca – MIKOŁAJ EBERTOWSKI I KACPER KEISTER.

Co roku uczniowie z świetlicy szkolnej pod opieką p. B. Karczyńskiej biorą udział w MIĘDZYSZKOLNYM PRZEGL¡DZIE FORM TETRALNYCH "ŚWIAT PRZYRODY- ŚWIAT PRZYGODY" . W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy IV A i zaprezentowali swoje przedstawienie na uroczystym apelu podsumowującym Tydzień Kultury Ekologicznej.

Konkurs plastyczny na plakat pt. JEM KLOROWO - ZNAM KOLOROWY ŚWIAT WARZYW I OWOCÓW był elementem DNIA ZDROWIA. Opiekę nad konkursem przejęła p. B. Jażdżewska. W konkursie zwyciężyła klasa V B.
Szkolna gazetkę KUJON z wkładką ekologiczną redagowała klasa VI B i to oni byli organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród dla uczniów, którzy właściwie wyjaśnili hasło konkursowe- EKOLOGIA.