W schronisku dla zwierząt
Dodany przez admin dnia 11.12.2012
Stało się już tradycją w naszej szkole organizowanie pomocy dla Schroniska Zwierząt "Przytulisko" w Chojnicach. Także w tym roku szkolnym pamiętaliśmy o przebywających w schronisku bezdomnych kotach i psach. Dnia 11 grudnia 2012r. klasa Ie i IId pod opieką swoich wychowawczyń oraz pani Eweliny Wamka odwiedziły schronisko. Po przybyciu dzieci przekazały zebrane w klasach I-III dary - karmę dla kotów i psów, koce, pieniądze.
Pełna Treść

WIZYTA W SCHRONISKU DLA ZWIERZ¡T

Stało się już tradycją w naszej szkole organizowanie pomocy dla Schroniska Zwierząt "Przytulisko" w Chojnicach. Także w tym roku szkolnym pamiętaliśmy o przebywających w schronisku bezdomnych kotach i psach. Dnia 11 grudnia 2012r. klasa Ie i IId pod opieką swoich wychowawczyń oraz pani Eweliny Wamka odwiedziły schronisko. Po przybyciu dzieci przekazały zebrane w klasach I-III dary - karmę dla kotów i psów, koce, pieniądze. W akcję włączyły się klasy:
- Ic - wych. J.Kowalewska;
- Id - wych. G.Papierowska;
- Ie - wych. I.Rudnik;
- IId - wych. E.Bonkowska;
- IIf - wych. M.Kiełpińska-Chełminiak.
Panie oprowadziły po schronisku, pokazując przebywające tam psy i koty. Dzieci dowiedziały się o wyglądzie i funkcjonowaniu schroniska, o jego mieszkańcach oraz uzyskały odpowiedzi na zadane pytania. Pani Barbara Homa-Bońkowska - kierownik "Przytuliska" podziękowała gorąco za udzielone wsparcie. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe ulotki "Odpowiedzialny przyjaciel kota i psa-Ty i Ja", zawierające m.in. poniższe informacje:
"Posiadanie zwierzęcia jest wspaniałym doświadczeniem, należy jednak pamiętać, że zwierzę wymaga naszej dbałości przez całe jego życie. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić mu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymywać je w granicach swojej posiadłości nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę medyczno-weterynaryjną, a w szczególności obowiązkowe szczepienia ochronne. Zapewnić zwierzęciu odpowiednie i godne warunki bytowania. Traktować zwierzę z należytym mu szacunkiem, zgodnym z zapisami w ustawie o ochronie zwierząt."
Pragniemy podziękować wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom za włączenie się w akcję pomocy Schronisku dla zwierząt "Przytulisko" w Chojnicach.

E.Bonkowska, I.Rudnik