Nasi nauczyciele
Dodany przez dnia 19.09.2008

NASI NAUCZYCIELE :Język polski: Pani Barbara Ringwelska

Przyroda: Pani Danuta Szlachcikowska

Matematyka: Pan Jerzy Polakiewicz

Język angielski: Pani Anna Leszczyńska

Muzyka: Pan Andrzej Borysiuk

Religia: Pani Barbara Jażdżewska

Plastyka: Pani Barbara Jażdżewska

Informatyka:Pan Kazimierz Kosecki

Technika:Pan Andrzej Czerwionka


Historia: Pan Mirosław Talewski