Zajęcia przyrodnicze kl. IIh w lesie
Dodany przez admin dnia 28.10.2015
Las jest bogatym "źródłem" poznania świata przyrodniczego. Uczniom należy w miarę możliwości stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w naturalnych warunkach z wykorzystaniem różnych form aktywności. Właśnie temu miała służyć wycieczka do pobliskiego lasu, która odbyła się w poniedziałek 25 X 2015r. Kolejnym celem było podsumowanie wiadomości o lesie zdobytych podczas zajęć edukacyjnych i prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Podczas pięknej, słonecznej pogody wyszliśmy do lasu. Po dotarciu na miejsce rozpoznawaliśmy warstwy lasu, nazwy drzew iglastych i liściastych. Opisywaliśmy wygląd drzew, igieł, szyszek, liści.
Pełna Treść

Zajęcia przyrodnicze kl. II h w lesie

Las jest bogatym "źródłem" poznania świata przyrodniczego. Uczniom należy w miarę możliwości stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w naturalnych warunkach z wykorzystaniem różnych form aktywności. Właśnie temu miała służyć wycieczka do pobliskiego lasu, która odbyła się w poniedziałek 25 X 2015r. Kolejnym celem było podsumowanie wiadomości o lesie zdobytych podczas zajęć edukacyjnych i prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Podczas pięknej, słonecznej pogody wyszliśmy do lasu. Po dotarciu na miejsce rozpoznawaliśmy warstwy lasu, nazwy drzew iglastych i liściastych. Opisywaliśmy wygląd drzew, igieł, szyszek, liści. Podziwialiśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Następnie prowadziliśmy indywidualne obserwacje przyrodnicze wybranego drzewa. Wszyscy z zapałem wykonywali polecenia na karcie pracy. Każdy starał się pracować dokładnie i właściwie zachowywać w lesie. Niektórzy wykazali się "sokolim wzrokiem", gdyż znaleźli jesienne dary - grzyby. Do zadań małych badaczy należało wybranie właściwych określeń dotyczących drzewa, jego korony, przekalkowanie kory drzewa oraz wybranego liścia i narysowanie swojego drzewa. Na zakończenie z wybranych skarbów leśnych chętne dzieci układały obrazki. Świeże powietrze i słoneczna pogoda zachęciły uczniów do zabaw ruchowych. Po powrocie do klasy uporządkowaliśmy i zaprezentowaliśmy koleżankom i kolegom efekty swojej pracy.
Wycieczka stała się okazją do wzbogacenia wiedzy przyrodniczej, a także do rozwijania zainteresowań światem roślin i zwierząt. Należy przypuszczać, że dzieci "inaczej" będą widzieć las i jego uroki.
wych. kl. II h Mirosława Knitter