Konkurs "Stop cyberprzemocy"
Dodany przez admin dnia 11.02.2016
W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów , w naszej szkole przeprowadzono konkurs profilaktyczno–plastyczny pod hasłem: "STOP cyberprzemocy". Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski przy współpracy nauczycieli: plastyki i informatyki. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas I-VI . Przed uczestnikami konkursu postawiono zadanie polegające na wykonaniu plakatu uświadamiającego zagrożenia wynikające z użytkowania mediów elektronicznych, przybliżającego procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz określającego zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Pełna Treść
W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu i telefonów , w naszej szkole przeprowadzono konkurs profilaktyczno–plastyczny pod hasłem: "STOP cyberprzemocy". Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski przy współpracy nauczycieli: plastyki i informatyki. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas I-VI . Przed uczestnikami konkursu postawiono zadanie polegające na wykonaniu plakatu uświadamiającego zagrożenia wynikające z użytkowania mediów elektronicznych, przybliżającego procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz określającego zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. W konkursie wzięło udział 23 uczniów. W Dniu Bezpiecznego Internetu przypadającego na 8-go lutego, komisja w składzie: Barbara Jażdżewska, Anna Leszczyńska, Kazimierz Kosecki, wyłoniła zwycięzców. Oto oni:
I m ex aequo - Szymon Karliński klasa I i, Laura Drewczynska Va,
II m - Nikodem Gradowski III a, Klaudia Kobusińska V e,
III m - Agnieszka Klaman V f,
Wyróżnienie - Krystian Nowik VI c.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie
Organizatorzy:
Barbara Jażdżewska
Anna Leszczyńska
Kazimierz Kosecki