Sportowa Matematyka
Dodany przez admin dnia 20.03.2017
W Tygodniu Matematyki, klasy I i II zostały zaproszone do wspólnej zabawy łączącej sport i matematykę. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i wykonywały ćwiczenia gimnastyczne. Miały także możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Rozróżniały podstawowe figury geometryczne, dokonywały obliczeń oraz rozwiązywały zadania tekstowe. Figury geometryczne zostały utrwalone w różnych wariantach sportowych. Dzieci rozpoznawały figury i wykonywały określone ćwiczenia gimnastyczne. Tworzyły figury geometryczne z siebie, gdzie miały możliwość wykazania się pomysłowością. Układały figury geometryczne z elementów. Odbyły się także zabawy ruchowe z piłkami, które doskonaliły umiejętność przeliczania.
Pełna Treść

Sportowa Matematyka

W Tygodniu Matematyki, klasy I i II zostały zaproszone do wspólnej zabawy łączącej sport i matematykę. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i wykonywały ćwiczenia gimnastyczne. Miały także możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Rozróżniały podstawowe figury geometryczne, dokonywały obliczeń oraz rozwiązywały zadania tekstowe. Figury geometryczne zostały utrwalone w różnych wariantach sportowych. Dzieci rozpoznawały figury i wykonywały określone ćwiczenia gimnastyczne. Tworzyły figury geometryczne z siebie, gdzie miały możliwość wykazania się pomysłowością. Układały figury geometryczne z elementów. Odbyły się także zabawy ruchowe z piłkami, które doskonaliły umiejętność przeliczania.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach sportowych, chętnie wykonywały ćwiczenia gimnastyczne oraz z zaangażowaniem wykonywały zadania matematyczne. Klasy biorące udział w Sportowej Matematyce otrzymały pamiątkowe dyplomy.
E. Bonkowska, J. Kulesza, U. Sroka