Rejonowe Zawody Sportowe klas I-III
Dodany przez admin dnia 29.10.2019
W Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku odbyła się druga edycja Rejonowych Zawodów Sportowych klas I-III „Mały Olimpijczyk”. Chęć udziału w sportowych zmaganiach wyraziła Szkoła Podstawowa w Legbądzie, Szkoła Podstawowa w Rytlu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku oraz Szkoła Podstawowa nr 1. Rozgrywki odbyły się 21 października na sali gimnastycznej w SP 1. Głównym celem zawodów było propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci. Ponadto wspieranie harmonijnego rozwoju, kształtowanie aktywności ruchowej oraz przestrzeganie zasad fair play. W skład zespołu sędziowskiego weszły nauczycielki: Karolina Redlarska - SP Legbąd, Jolanta Bobińska – SP Rytel, Katarzyna Klaman - SP 2 Czersk i Ewa Rutkowska - SP1 Czersk. Mali sportowcy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych, w których należało wykazać się ogólną sprawnością ruchową.
Pełna Treść

Rejonowe Zawody Sportowe klas I-III

W Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku odbyła się druga edycja Rejonowych Zawodów Sportowych klas I-III „Mały Olimpijczyk”. Chęć udziału w sportowych zmaganiach wyraziła Szkoła Podstawowa w Legbądzie, Szkoła Podstawowa w Rytlu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku oraz Szkoła Podstawowa nr 1. Rozgrywki odbyły się 21 października na sali gimnastycznej w SP 1. Głównym celem zawodów było propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci. Ponadto wspieranie harmonijnego rozwoju, kształtowanie aktywności ruchowej oraz przestrzeganie zasad fair play. W skład zespołu sędziowskiego weszły nauczycielki: Karolina Redlarska - SP Legbąd, Jolanta Bobińska – SP Rytel, Katarzyna Klaman - SP 2 Czersk i Ewa Rutkowska - SP1 Czersk. Mali sportowcy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych, w których należało wykazać się ogólną sprawnością ruchową. Zawodnicy sprawnie wykonywali poszczególne zadania i zacięcie walczyli o jak najlepsze wyniki. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów zostali wyłonieni zwycięzcy. Dyrektor szkoły Bożena Spica podziękowała dzieciom i nauczycielkom za udział w zawodach oraz pogratulowała najlepszym sportowcom. Następnie odbyło się wręczenie zwycięzcom dyplomów, medali i nagród rzeczowych. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodkie upominki.
Zawody sportowe „Mały Olimpijczyk” przebiegły pomyślnie, w duchu zdrowej rywalizacji i w miłej atmosferze. Gratulujemy sukcesu zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorki:
Ewa Bonkowska, Monika Łobocka, Ewa Rutkowska


WYNIKI:
KLASY I
- dziewczęta
I miejsce: Marianna Kobierowska – SP Rytel
II miejsce: Zofia Laskowska – SP 1 Czersk
III miejsce: Natalia Kędzierska – SP 1 Czersk
- chłopcy
I miejsce: Olaf Wiecki – SP Rytel
II miejsce: Filip Pierowicz – SP 1 Czersk
III miejsce: Aleksy Lepak – SP Legbąd

KLASY II
- dziewczęta
I miejsce: Zuzanna Osowska – SP 1 Czersk
II miejsce: Agata Pruska – SP 1 Czersk
III miejsce: Aurelia Kołodziej – SP Rytel
- chłopcy
I miejsce: Alan Krueger – SP1 Czersk
II miejsce: Maciej Rzepinski – SP 1 Czersk
III miejsce: Jakub Gołębiowski – SP 1 Czersk

KLASY III
– dziewczęta
I miejsce: Daria Cieślińska - SP 1 Czersk
II miejsce: Natalia Rostankowska - SP 1 Czersk
III miejsce: Małgorzata Warsińska - SP 1 Czersk
- chłopcy
I miejsce: Patryk Łosinski - SP 1 Czersk
II miejsce: Aleksander Zielke - SP 1 Czersk
III miejsce: Wiktor Gornowicz - SP 1 Czersk