Mikołaj Sztormowski - laureatem Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego
Dodany przez admin dnia 27.04.2021
Mikołaj Sztormowski, uczeń klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, odniósł ogromny sukces, został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego. Nauczycielem Mikołaja, z którym uczeń przygotowywał się merytorycznie i praktycznie do wszystkich trzech etapów konkursu, jest mgr Piotr Czarnowski.
Dnia 12 kwietnia 2021 r. w Gdańsku odbył się etap wojewódzki Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego. Jego uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością programowania w językach Scratch, C++ i Python, znajomością obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, programów graficznych oraz edytorów tekstu, a także tworzeniem stron internetowych w języku HTML.
Pełna Treść

Mikołaj Sztormowski,
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku,
laureatem Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego

Mikołaj Sztormowski, uczeń klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku, odniósł ogromny sukces, został laureatem Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego. Nauczycielem Mikołaja, z którym uczeń przygotowywał się merytorycznie i praktycznie do wszystkich trzech etapów konkursu, jest mgr Piotr Czarnowski. Dnia 12 kwietnia 2021 r. w Gdańsku odbył się etap wojewódzki Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego. Jego uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością programowania w językach Scratch, C++ i Python, znajomością obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, programów graficznych oraz edytorów tekstu, a także tworzeniem stron internetowych w języku HTML. Konkurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Warunkiem otrzymania tytułu laureata było osiągnięcie co najmniej 80% punktów za zadania. Mikołaj Sztormowski zdobył ich aż 94%. Zanim Mikołaj został laureatem konkursu, musiał zostać zakwalifikowany w dwóch etapach niższego szczebla: szkolnym (zdobył 70 % punktów) oraz rejonowym (80% punktów).

Gratulujemy Mikołajowi i jego opiekunowi naukowemu!

SP 1 Czersk