PRZERWA NA CZYTANIE w SP1
Dodany przez admin dnia 22.10.2021
Nasza szkoła, również w tym roku szkolnym, wzięła udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Zostało zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad akcją objęli – Lubuski Kurator Oświaty i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Pełna Treść

PRZERWA NA CZYTANIE w SP1

Nasza szkoła, również w tym roku szkolnym, wzięła udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Zostało zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad akcją objęli – Lubuski Kurator Oświaty i Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Uczniowie klas I-VIII i nauczyciele zostali zaproszeni do wspólnego czytania, 20 października, przez Ewę Bonkowską i bibliotekarzy – Krystynę Jażdżewską, Patrycjusza Muchowskiego. Uczestnicy akcji czytali książki przyniesione z biblioteczki domowej lub wypożyczone w bibliotece szkolnej, o różnorodnej tematyce. Oprócz książek uczniowie sięgnęli także po czasopisma, w tym z biblioteki szkolnej. Podczas czytania na przerwie można było przebywać w dowolnym miejscu w szkole, a także włączyć się podczas wycieczki szkolnej.
Uczniowie czytali indywidualnie lub słuchali tekstu czytanego przez nauczycieli czy innych uczniów.
Uczestnicy:
- klasa I a – p. I. Rudnik
- klasa I b – p. J. Kulesza
- klasa I c – p. W. Kamińska
- klasa II a – p. C. Kliczkowska
- klasa II b – p. M. Knitter
- klasa II c – p. U. Sroka
- klasa II d – p. E. Bonkowska
- klasa III a – p. J. Słomińska
- klasa III b – p. E. Rutkowska
- klasa III c – p. M. Adamczyk
- klasa III d – p. B. Rostankowska
- klasa V b – p. K. Mróz, p. M. Łobocka
- klasa V c – p. B. Ringwelska
- klasa VIII a – p. A. Leszczyńska
- klasa VIII d – p. A. Połom

Akcja miała na celu:
- Promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
- Integrację środowiska lokalnego oraz wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi.
- Zwrócenie uwagi uczniów na czytanie, jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole.
- Zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
- Pobicie zeszłorocznego rekordu akcji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za okazanie zainteresowania czytelnictwem oraz aktywne włączenie się w bicie rekordu.

Tekst: E. Bonkowska
Zdjęcia: P. Muchowski, Nauczycielki