Projekt ,,Pomorskie Żagle Wiedzy” w SP1
Dodany przez admin dnia 16.01.2022
W listopadzie 2021 r., rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego pn. "Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk". Do projektu zakwalifikowało się 100 uczniów. Są to przede wszystkim uczniowie, którzy interesują się lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej i są uczniami klas żeglarskich: 4a, 5a, 7a, 7b oraz uczniowie klas trzecich. Zadania projektu realizują nauczyciele przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i doradztwa zawodowego oraz instruktorzy żeglarstwa naszej placówki.
Pełna Treść

Projekt ,,Pomorskie Żagle Wiedzy” w SP1

W listopadzie 2021 r., rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego pn. "Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk". Do projektu zakwalifikowało się 100 uczniów. Są to przede wszystkim uczniowie, którzy interesują się lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej i są uczniami klas żeglarskich: 4a, 5a, 7a, 7b oraz uczniowie klas trzecich. Zadania projektu realizują nauczyciele przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i doradztwa zawodowego oraz instruktorzy żeglarstwa naszej placówki.
Cel projektu
Realizując ten projekt, zależy nam na podniesieniu jakości pracy szkoły poprzez realizację działań dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej oraz wykorzystywanie ich w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem i nadmorskim położeniem regionu oraz wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji.
Co oferuje projekt?
Na uczniów czekają atrakcyjne i bezpłatne działania, które będziemy realizować do końca 2022 roku:
1. Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych prowadzone metodą projektu:
• "Matematyka pod żaglami"
• "Wirtualne żeglarstwo"
• "Żeglujemy z fizyką"
• "Na dnie morza z geografią"
• "Spotkanie z morzem i jeziorem na biologii i chemii"
2. Warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego oraz doradztwo indywidualne dla każdego uczestnika projektu.
3. "Ahoj żeglarze" - jednodniowe teoretyczno-praktyczne zajęcia żeglarskie.
4. Wyjazdy edukacyjne- warsztaty w muzeach i instytucjach oceanograficznych.
• Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku,
• Akwarium Gdyńskie,
• Narodowe Centrum Żeglarstwa.
5. Letnie obozy żeglarskie.
Jesteśmy pewni, że projekt w atrakcyjny sposób dostarczy naszym uczniom wiedzy o morzu, jeziorach i żeglowaniu. Wiele cech, które możemy wykształcić przez żeglowanie, jest niezwykle przydatnych w późniejszym dorosłym życiu. Jest to nie tylko posiadanie wiedzy o przyrodzie i nawigacji, ale także współodpowiedzialność za pozostałych członków załogi, czy też odpowiedzialność i sumienność w realizacji zadań.