Podsumowanie Tygodnia Kultury Ekologicznej
Dodany przez admin dnia 28.04.2008
28 kwietnia 2008 r. odbył się uroczysty apel podsumowujący Tydzień Kultury Ekologicznej, na który zaproszono P. Ireneusza Bojanowskiego, Pana Leszka Pultyna, Pana Janusza Talaśkę i Pana Romana Szarafina, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich nagrodzonych w konkursach przyrodniczych. Pani E. Bąk jako lider zespołu przyrodników dokonała prezentacji wszystkich szkolnych działań przyrodniczo-ekologicznych oraz podsumowała wyniki konkursów i nagrodziła uczniów, którzy wyróżnili się w zbiórce surowców wtórnych. Rozdano dyplomy i liczne nagrody, które sponsorowało przede wszystkim Nadleśnictwo Czersk oraz Urząd Miejski, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. (...)
Pełna Treść

Tydzień Kultury Ekologicznej 21-28 kwiecień 2008r.
V DZIEŃ PODSUMOWUJ¡CY
"ŻEBY ROZPALAĆ INNYCH, TRZEBA SAMEMU PŁON¡Ć"


28 kwietnia 2008 r. odbył się uroczysty apel podsumowujący Tydzień Kultury Ekologicznej, na który zaproszono P. Ireneusza Bojanowskiego, Pana Leszka Pultyna, Pana Janusza Talaśkę i Pana Romana Szarafina, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich nagrodzonych w konkursach przyrodniczych. Pani E. Bąk jako lider zespołu przyrodników dokonała prezentacji wszystkich szkolnych działań przyrodniczo-ekologicznych oraz podsumowała wyniki konkursów i nagrodziła uczniów, którzy wyróżnili się w zbiórce surowców wtórnych. Rozdano dyplomy i liczne nagrody, które sponsorowało przede wszystkim Nadleśnictwo Czersk oraz Urząd Miejski, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Pani Dyrektor Bożena Spica podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację projektu, a szczególnie podkreśliła wspaniale układającą się współpracę z Nadleśnictwem Czersk i podziękowała za mecenat nad naszymi działaniami ekologicznymi.