Dzień Plastyczny
Dodany przez admin dnia 19.04.2005
19.04.2004 r. - DZIEŃ PLASTYCZNY "Przyszłość ma kolor zielony"
Dla dzieci z klas I - III zorganizowano konkurs plastyczny na plakat pt. "Las w oczach dziecka"
W konkursie wzięło udział czternaście klas:
- trzy pierwsze,
- pięć drugich,
- sześć trzecich ...
Pełna Treść

19.04.2004 r. - DZIEŃ PLASTYCZNY "Przyszłość ma kolor zielony"

Dla dzieci z klas I - III zorganizowano konkurs plastyczny na plakat pt. "Las w oczach dziecka"
W konkursie wzięło udział czternaście klas:
- trzy pierwsze,
- pięć drugich,
- sześć trzecich.

Wszystkie prace zostały wykonane pomysłowo i estetycznie.
Komisja w składzie:
1. Beata Karczyńska
2. Janusz Talaśka
3. Mirosław Talewski
nagrodziła następujące plakaty:
I miejsce - klasa IIIa wychowawca: Mirosława Knitter
II miejsce - klasa If wychowawca: Celina Kliczkowska
III miejsce - klasa IIg wychowawca: Janina Kulesza
Przyznano również trzy wyróżnienia:
klasa Id wychowawca: Joanna Słomińska
klasa Ie wychowawca: Urszula Sroka
klasa IIIc wychowawca: Maria Łangowska
Odpowiedzialne za organizację konkursu:
M. Knitter, M. Łangowska