Zajęcia przyrodnicze w Parku Narodowym
Dodany przez admin dnia 04.02.2010
Uczniowie kl.IIa oraz kl.IIc wraz z wychowawczyniami M. Knitter i M. Łangowską w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej "Ja w świecie przyrody" zajęli się ptakami. Już od października 2009r. rozpoczęli akcję dokarmiania ptaków zimą. Najpierw zapoznali się z gatunkami ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, w tym celu założyli "Album ptaków przebywających zimą w Polsce". Następnie zorganizowali "ptasią stołówkę".
Pełna Treść

Zajęcia przyrodnicze w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"

Uczniowie kl.IIa oraz kl.IIc wraz z wychowawczyniami M. Knitter i M. Łangowską w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej "Ja w świecie przyrody" zajęli się ptakami. Już od października 2009r. rozpoczęli akcję dokarmiania ptaków zimą. Najpierw zapoznali się z gatunkami ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, w tym celu założyli "Album ptaków przebywających zimą w Polsce". Następnie zorganizowali "ptasią stołówkę". Uczniowie z wielką przyjemnością podjęli zaplanowane działania. Dnia 26.01.2010r. (wtorek) uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" w Charzykowach. Tematem przewodnim były ptaki. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją multimedialną o gatunkach, budowie i środowiskach, w których żyją ptaki. Potem dzieci pracowały w grupach wykonując różne zadania, dzięki którym utrwalały wiadomości. Na zakończenie pokolorowały oraz wycięły sikorkę lub gila. Po obejrzeniu różnych rodzajów karmników zapewniły, że nie zapomną o dokarmianiu ptaków zwłaszcza teraz, kiedy panuje sroga zima. Zajęcia w Parku Narodowym były interesujące, wzbogaciły wiedzę dzieci na temat ptaków, a co najważniejsze wszystkim bardzo podobały się.
Mirosława Knitter