Działania LOP
Dodany przez admin dnia 09.09.2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJ¡CEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU


Pełna Treść

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJ¡CEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU

opiekun: Ewelina Bąk

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

I. ZALESIENIE KRAJU.

W marcu członkowie SK LOP wzięli udział w Święcie lasu ( sadzenie drzew) organizowanym przez Nadleśnictwo Czersk. Każdy członek SK LOP pod nadzorem leśniczego miał okazję własnoręcznie posadzić drzewo, a nawet "kawałek lasu". Za pracę na rzecz Lasów Państwowych młodzi leśnicy otrzymali certyfikat " Hodowcy lasu "

II.ZADRZEWIANIE OKOLICY.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zainicjowało powstanie tzw. "Zielonej Sali" przy Szkolnej Ostoi Przyrody. W sali tej odbywają się różne zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Miejsce to pozawala uczniom na zrozumienie niektórych zjawisk i prawidłowości zachodzących w środowisku, które niemożliwe są do przedstawienia w klasie lekcyjnej. W związku z powstaniem Zielonej Sali członkowie SK LOP dołożyli wszelkich starań, aby wzbogacić florę występującą wokół szkoły. Posadzono wiele gatunków drzew ( świerk pospolity, sosna czarna, sosna wejmutka, jodła koreańska) i krzewów ozdobnych (jaśminiowiec,różanecznik,pigwowiec, forsycja oraz cis pospolity, żywotnik wschodni, cyprysik, jałowiec pospolity, jałowiec płożący).Ponadto każdą roślinę oznaczono. Wyznaczono także grupę odpowiedzialną za zabiegi pielęgnacyjne.
Członkowie SK LOP upiększyli także zielenią różne obiekty użyteczności publicznej. Sprawowali opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Dokonywali regularnych porządków przy pomniku poległych w czasie II wojny światowej i pomniku rosyjskich żołnierzy.

III. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI.

Sekcja zoologiczna SK LOP zorganizowała:
październik: hodowla rybek akwariowych w gabinecie przyrodniczym
listopad: spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Czersk na temat ptaków żyjących w Borach Tucholskich
grudzień: dokarmianie ptaków
luty: apel "Wigilijne rozmowy zwierząt"
maj: sesja dyskusyjna "Znaczenie zwierząt w gospodarce człowieka"

IV.OBSERWACJE PRZYRODNICZE.

W styczniu SK LOP zorganizowano zajęcia terenowe na temat "Życie zwierząt zimą", a w maju wycieczkę do Nadleśnictwa Woziwoda i Gołąbek pod hasłem " Piękno przyrody Borów Tucholskich"

V.PROPAGOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

SPRZ¡TANIE TERENÓW WOKÓŁ SZKOŁY
Z inicjatywy SK LOP został w szkole opracowany harmonogram sprzątania przez klasy IV- VI terenów naszego miasta, dzięki któremu każdy uczeń zaangażował się w działania ekologiczne.
UDZIAŁ W AKCJI "SPRZ¡TANIE ŚWIATA 2004"
Jak w latach ubiegłych SK LOP wzięło udział w Ogólnopolskiej Akcji "Sprzątanie Świata". Na terenie szkoły zorganizowaliśmy spotkanie dla osób biorących udział w akcji. Podczas zebrania ustaliliśmy tereny przeznaczone do sprzątania, omówiliśmy plan dnia pracy, zasady bezpieczeństwa i zachowania się, sposobu i miejsca pozostawiania napełnionych worków. Przygotowaliśmy odpowiednią ilość materiałów ochronnych i worków dla uczestników. Członkowie LOP dopilnowali sprawnego i niezwłocznego wywozu worków ze śmieciami na wysypisko.
ZORGANIZOWANIE TYGODNIA KULTURY EKOLOGICZNEJ
W związku z obchodami Dnia Ziemi SK LOP współorganizowało Tydzień Kultury Ekologicznej, który odbył się w naszej szkole w dniach 19.04 - 23.04 . Głównym celem Tygodnia było uświadomienie młodym ludziom, że poszanowanie najbliższego otoczenia przyrodniczego jest wyrazem troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Program Tygodnia Kultury Ekologicznej został zbudowany z pięciu tematów, którym podporządkowane były określone konkursy, gry i zabawy edukacyjne. ( temat nr 1: " Śmieci mniej- Ziemi lżej"- konkurs plastyczny na rzeźbę ekologiczną dla kl. IV; temat nr 2: turniej wiedzy " Zwierzęta naszym wspólnym dobrem" - konkurs wiedzy dla kl. IV; konkurs o tytuł Najlepszego Przyrodnika kl. V; temat nr 3: " Tak żyj, żebyś zdrowym był." - turniej wiedzy na temat zdrowia dla kl. V; temat nr 4: Ziemia- wystawa "Nasi Ulubieńcy", apel; temat nr 5: "Widzieć+ chcieć= działać" - sprzątanie najbliższej okolicy.)
Punktem kulminacyjnym Tygodnia Kultury Ekologicznej był przygotowany przez sekcję artystyczną SK LOP i Kolo Aktywności Twórczej uroczysty apel dla klas IV -VI pt. "Rozprawa sądowa, przeciwko ludziom którzy niszczyli las". W akademii uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Apel spotkał się z uznaniem publiczności.
ZORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZ¡T
Akcje charytatywne na rzecz zwierząt, wizyty w schroniskach są dla uczniów czymś mało znanym. Dlatego też SK LOP postanowiło zająć się edukacją młodzieży w tym zakresie. Nawiązało w tym celu współpracę z Kołem Aktywności Twórczej i kołami przyrodniczymi działającymi w naszej szkole. Wspólnie zorganizowaliśmy 18 marca 2004 roku I Akcję Charytatywną pod hasłem " Kamienie wołać będą, jeżeli ludzie nie będą."
Celem I Akcji Charytatywnej było niesienie pomocy materialnej i rzeczowej Schronisku dla zwierząt " Przytulisko" w Chojnicach. Ponadto propagowanie pracy wolontaryjnej wśród młodzieży na rzecz zwierząt oraz poszerzenie wiedzy na temat ras psów, ich zachowań i opieki.
Do Akcji włączyli się uczniowie klas IV- VI .Przygotowywali się do zadania przez dwa miesiące wraz z opiekunami i rodzicami. Dzieci zbierały pieniądze na zakup produktów żywnościowych dla zwierząt.
Akcji towarzyszyły również zajęcia edukacyjne zintegrowane wokół tematu "Pies". Na zajęciach języka polskiego w klasach IV uczniowie analizowali i interpretowali fragment "Akademii Pana Kleksa" pt. Psi Raj, na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki o psach i ich pielęgnacji. Na pozalekcyjnych zajęciach Koła Aktywności Twórczej dzieci przygotowywały prace plastyczne pt. "Mój pies" oraz uczyły się fotografowania swych ulubieńców. Prace plastyczne i zdjęcia zostały pokazane publiczności podczas wystawy zorganizowanej w ramach Tygodnia Kultury Ekologicznej.
18 marca 2004 roku odbyło się podsumowanie zebranych darów i funduszy. W tym samym dniu odbył się wyjazd uczniów do Schroniska dla zwierząt " Przytulisko" w Chojnicach i przekazanie podarunków.
I Akcja Charytatywna zakończyła się sukcesem. Świadczy o tym zaangażowanie uczniów w pozyskanie pieniędzy na zakup karmy, zachęcenie do udziału rodziców i właścicieli prywatnych firm.

VII. UDZIAŁ W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZO LOP

MIESI¡C NAZWA KONKURSU RODZAJ KONKURSU WYNIK
marzec Przyroda Twój Przyjaciel - "Moja Mała Ojczyzna" plastyczny II miejsce (Beata Kulczyk)wyróżnienie( Ewelina Góral)
kwiecień Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza fotograficzny udział

VIII. WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJ¡ ZIEMI CHOJNICKIEJ I ZABORSKEJ
SK LOP kontynuowało współpracę z FZCHiZ, która promuje działania proekologiczne. Współpraca ta polegała na zgłaszaniu projektów przedsięwzięć przyrodniczych. Akceptację fundacji uzyskały następujące projekty: Tydzień Kultury Ekologicznej oraz Akcja Charytatywna pod hasłem : "Kamienie wołać będą, jeżeli ludzie nie będą.
WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWAMI
SK LOP kontynuowało współpracę z Nadleśnictwami : Czersk, Woziwoda, Gołąbek. Członkowie koła brali udział w spotkaniach z leśniczymi w szkole i w lesie. Tematem spotkań była praca leśnika, urządzanie i ochrona lasów.
WSPÓŁPRACA Z PARKIEM NARODOWYM "BORY TUCHOLSKIE"
SK LOP kontynuowało współpracę z Parkiem Narodowym " Bory Tucholskie" Członkowie koła wzięli udział w konkursie na pracę literacką pt. Minęło już tyle lat, a ja wciąż pamiętam to jezioro.