Festyn
Dodany przez admin dnia 01.06.2004

Festyn profilaktyczny 01.06.2004 godz. 8.15 - 12.30 (wtorek)
"Festyn to jest wielka sprawa, zdrowie, humor i zabawa"


Pełna Treść

Festyn profilaktyczny 01.06.2004 godz. 8.15 - 12.30 (wtorek)
"Festyn to jest wielka sprawa, zdrowie, humor i zabawa"

Godzina Klasy Zadanie Miejsce Odpowiedzialni Uwagi
8.15 - 8.25 Wszystkie klasy Krótki apel na boisku Boisko szk. przed salą gim. Dyrektor G. Klauza  
8.25 - 8.30 Taniec z Dnia Zdrowia klas V     E. Pruszak  
8.30 - 9.00 Wszystkie klasy Kolorowy korowód ulicami miasta z okrzykami klasowymi Przebranie klas:
IV - "warzywa",
V - "owoce",
VI - "nie uzależnieniom"
boisko - Dworcowa - Dr. Zielińskiego - Królowej Jadwigi - Kościuszki - Dworcowa - - boisko M. Talewski
Opiekunowie grup wiekowych:
K. Ebertowska
B. Ringwelska
Ochrona policji
9.00 - 9.15   Przygotowanie do zajęć, rozdzielenie stanowisk
Nagłoś. okol. parkingu I - III
Nagłoś. boiska IV - VI
  M. Talewski Ośrodek Kultury w Czersku
9.15 - 10.15 V a, b Konkurs matematyczny dla kl. V Sala 7 E. Klauza, A. Połom Ok. 30 min
V c, d Sąd nad książką - inscenizacja Sala 42 L. Czaplewska T. Osowska Ok. 30 min
Klasy IV Miasteczko ruchu drogowego - tor sprawnościowy Boisko przy Cmentarzu Honorowym E. Klauza A. Czerwionka Po 10 min. dla klasy
10.15-11.15 VI e, f Udzielanie I pomocy przedlekarskiej dla klas VI Sala 11 D. Szlachcikowska B. Ringwelska  
Pomiar ciśnienia Boisko szkolne pielęgniarka szkol. M. Narloch  
Wystawa z prezentacją "Moje hobby" Sala 9 D. Oksentowicz
K. Ebertowska
 
Owocowe pogotowie profilaktycz. Owocarnia + loteria prof. Boisko szkole D. Oksentowicz
K. Ebertowska
 
  Ulotki o tematyce profilaktycznej   D. Oksentowicz
K. Ebertowska
 
IV a, b Quiz profilaktyczny dla klas IV
- przebranie profilaktyczne
- konk. wiedzy o temat. prof.
- krzyżówka
- stoisko profilaktyczne
"Sąd nad papierosem"- inscenizacja
Sala 40 A. Szpręga
M. Gerowska
B. Karczyńska
 
Klasy, które nie biorą udziału w innych zajęciach Zajęcia sportowe na boisku szkolnym Boisko sportowe M. Szmagliński
J. Wycinka
Zał. 2
Klasy VI "Szansa na sukces - mikrofon dla każdego" Scena na boisku przy sali gimnastycznej M. Szmagliński
K. Thiede
 
IV - V Konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej [9.30 - 11.00] (udział reprezentantów klas) Sala 9 E. Keister,
E. Bąk
 
IV Wystawa drzew genealogicznych Sala 28 B. Ringwelska  
V c, d Konkurs matematyczny dla klas V Sala 7    
V e, f "Sąd nad książką" - inscenizacja Sala 42    
Klasy V Miasteczko ruchu drogowego Boisko    
VI c, d Udzielanie I pomocy dla klas VI
Wystawa - prezentacja "Moje Hobby"
Sala 11
Sala 9
   
IV c, d Quiz profilaktyczny dla klas IV Sala 40    
  Zajęcia sportowe Boisko sportowe    
Klasy V "Szansa na sukces - mikrofon ..." Scena na boisku    
Klasy V Wystawa drzew genealogicznych Sala 28    
11.15-12.15 V e, f, g Konkurs matematyczny dla klas V Sala 7    
V a, b "Sąd nad książką" inscenizacja Sala 42    
Klasy VI Miasteczko ruchu drogowego Boisko    
VI e, f Udzielanie I pomocy dla klas VI
Wystawa - prezentacja "Moje Hobby"
Sala 11
Sala 9
   
IV e, f Quiz profilaktyczny dla klas IV Sala 40    
  Zajęcia sportowe - mecze nauczyciele - uczniowie
Panie nauczycielki - uczennice (unihoc)
Panowie nauczyciele - uczniowie (piłka nożna)
Boisko piaskowe    
Klasy IV "Szansa na sukces - mikrofon..." Scena na boisku    
Klasy VI Wystawa drzew genealogicznych Sala 28    
12.15-12.30   Podsumowanie festynu Boisko Dyrektor G. Klauza  

Inne zadania, atrakcje związane z festynem:


Załącznik 1 Wykaz okrzyków festynowych

Uwaga ! To są propozycje. Mile widziane będą własne propozycje. Proponujemy, aby każdą z klas grupy IV - VI, przygotowała jeden okrzyk festynowy. Oczywiście wszyscy znają hasło naszego festynu: "Festyn to jest wielka sprawa, zdrowie, humor i zabawa".
 1. Do zabawy mamy szczere chęci, festyn to jest to, co nas kręci.
 2. Radosne święto mamy, o organizm swój zadbamy.
 3. Żyjmy zdrowo i wesoło, zróbmy razem wielkie koło.
 4. Bawmy się i biegajmy, o zdrowie i kondycję dbajmy.
 5. Festyn dzisiaj w szkole mamy, do zabawy zapraszamy.
 6. Festyn, uśmiech i przygoda, gdy dopisze nam pogoda.
 7. Mamy festyn dziś na głowie, pobiegamy dużo sobie.
 8. Szkoła nasza dziś się bawi, słodyczami wszystkich mami.
 9. U nas zdrowo, sympatycznie, festyn działa też lirycznie.
 10. Dobry festyn zapewniamy, do udziału zachęcamy.
 11. Dzisiaj każdy tu przyjść może, dzieciom rodzic dopomoże.
 12. Dużo słodyczy mamy, za udział w festynie Wam rozdamy.
 13. Zbierz na festyn dużo siły, będzie on dla Ciebie miły.
 14. Śmiech dzieci słychać wkoło, to nasza szkoła bawi się wesoło.
 15. Radośnie będzie na świecie, gdy na festynie bawić się zechcecie.
 16. Każdego roku o tej porze, każdy w festynie biegać może.

Załącznik 2 Zajęcia sportowe - wykaz dyscyplin

(za skuteczne wykonanie ćwiczenia możliwa słodka nagroda)
 1. Kto trafi do wiszącego przedmiotu? - Roman Bystryk
  - butelki zawieszonej w bramce, rzuty z odległości 6 m
 2. Wyścig słowiański! - Kazimierz Kosecki
  - wyścig parami z przejściem po trzech klockach bez dotykania ziemi
 3. Kto rzuci do kosza? - Maria Brzezińska
  - rzuty z różnych odległości w zależności od poziomu klasy
 4. Unihoc - strzały do bramki! - Sonia Babińska
  - rzuty karne do pustej bramki z odległości 9 m
 5. Kto rzuci ringo na stojak? - Jerzy Piórkowski
  - rzucamy ringo na ustawione stojaki z odległości 9 m
 6. Bieg z hula - hop! - Jolanta Miszke
  - bieg parami na dystansie 10 m z toczeniem koła hula - hop
 7. Strzały do podzielonej bramki! - Krystyna Jażdżewska
  - 3 strzały do bramki podzielonej sznurkami na pola o różnej liczbie punktów
 8. Kto trafi do koła? - s. Elżbieta Cyra
  - rzuty woreczkami z odległości 5 m do wyznaczonego koła

Zespół nauczycieli zaangażowany w przygotowanie festynu profilaktycznego 01.06.2004r.

Sprawozdanie z festynu profilaktycznego, który odbył się z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2004 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

    Festyn zorganizowano pod hasłem "Festyn to jest wielka sprawa, zdrowie, humor i zabawa". Festyn miał charakter profilaktyczny. Na jego zorganizowanie pozyskano środki z Ośrodka Profilaktyki w Czersku, z Rady Rodziców oraz od sponsorów. Celem organizacji festynu powołano zespół nauczycieli i innych pracowników szkoły, którym kierował wicedyrektor szkoły Mirosław Talewski. Po ustaleniu programu imprezy, rozpoczęto przygotowania w poszczególnych zespołach. Celem festynu było propagowanie zdrowego stylu życia, miłego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Część zabaw ukazywała również zagrożenia związane papierosami, alkoholem czy narkotykami. Podkreślić należy zaangażowanie wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły w realizację festynu. Rozpoczął się on o godz. 8.15 krótkim apelem i przemówieniem dyrektora szkoły pana Grzegorza Klauzy. Zakończono imprezę po ponad 4 godzinach o 12.30. Uczniowie całej szkoły, czyli klas I - III oraz IV - VI, mogli uczestniczyć pod opieką wychowawców w wielu zajęciach. Można było obejrzeć taniec przygotowany przez uczennice klas V. Cała szkoła wzięła udział w przemarszu ulicami miasta trasą: boisko szkolne - Dworcowa - Dr. Zielińskiego - Królowej Jadwigi - Kościuszki - Dworcowa - boisko. Przemarsz odbył się pod opieką policjantów z Komisariatu Policji w Czersku. Uczniowie byli przebrani kolorowo i zgodnie z tematyką festynu. Klasy IV - jako "warzywa", klasy V - jako "owoce". Przebrania klas VI natomiast mówiły: "Nie uzależnieniom". Poszczególne klasy wznosiły festynowe okrzyki. Następnie uczniowie zgodnie z przygotowanym planem uczestniczyli w konkursie matematycznym dla klas V. Obejrzeli inscenizację poświęconą książce, oraz brali udział w jeździe sprawnościowej na rowerze w miasteczku ruchu drogowego. Mogli obejrzeć prezentację "Moje hobby", gdzie uczniowie opowiadali i prezentowali swoje zainteresowania. Mogli korzystać też z loterii profilaktycznej, a za każdą poprawną odpowiedź otrzymać owoc. Uczniowie klas VI brali udział w pokazie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Z kolei uczniowie klas IV brali udział w quizie profilaktycznym i obejrzeli inscenizację "Sąd nad papierosem". Oczywiście wielką popularnością cieszyły się zajęcia sportowe. Uczniowie rzucali do celu piłką, woreczkami z grochem, ringo oraz toczyli koło hula - hop. Wszyscy oczekiwali na mecze nauczyciele kontra uczniowie. Panie nauczycielki grały z uczennicami w unihoca, panowie zaś z chłopcami w piłkę nożną. Panie ograły swe przeciwniczki, panowie natomiast zremisowali z dzielnie walczącymi chłopcami.
    Uczniowie mogli również popisać się śpiewem w ramach szkolnej szansy na sukces, jak również zademonstrować uzdolnienia plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa drzew genealogicznych przygotowanych przez uczniów w ramach zajęć z języka polskiego czy historii. Panie z Biblioteki Miejskiej w Czersku przygotowały stoisko informujące o pracy tej instytucji i formach pomocy uczniom. Można też było zobaczyć na przygotowanej planszy, jakie koła zainteresowań działają w szkole i jakie szkoła stwarza możliwości spędzania czasu wolnego i rozwijania swych zainteresowań w formie zajęć pozalekcyjnych.
    Przygotowano też szereg innych atrakcji jak: nadmuchiwany zamek - zjeżdżalnia, cukrowa wata, kiełbaski, zimne napoje, możliwość zakupu koszulki z logo szkoły. Dzięki pomocy Ośrodka Kultury w Czersku cały festyn był świetnie nagłośniony. Wspaniała pogoda dopełniła obrazu imprezy. W zgodnej opinii uczniów, przybyłych rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły festyn był imprezą bardzo udaną. Należy przypuszczać też, że cele profilaktyczne imprezy również zostały zrealizowane.

Mirosław Talewski