Matematyka z przyrodą
Dodany przez admin dnia 10.11.2010
Dnia 8 listopada 2010 r. o godz. 13.00, zgodnie z tradycją, odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego "Matematyka z przyrodą" dla uczniów klas V - VI. Celem konkursu było rozpoznanie uzdolnień matematyczno - przyrodniczych , tworzenie płaszczyzny rywalizacji. Rozwiązywanie zadań konkursowych nie tylko sprzyjało rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ale także pobudzało do twórczego posługiwania się wiedzą matematyczno - przyrodniczą.
Pełna Treść
Dnia 8 listopada 2010 r. o godz. 13.00, zgodnie z tradycją, odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego "Matematyka z przyrodą" dla uczniów klas V - VI. Celem konkursu było rozpoznanie uzdolnień matematyczno - przyrodniczych , tworzenie płaszczyzny rywalizacji. Rozwiązywanie zadań konkursowych nie tylko sprzyjało rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ale także pobudzało do twórczego posługiwania się wiedzą matematyczno - przyrodniczą. Zadania nie wykraczały swym zasięgiem poza podstawę programową z matematyki i przyrody z 2007 roku, co pozwoliło sprawdzić u 32 uczniów naszej szkoły stopień ich rozumowania, umiejętność korzystania z informacji oraz prawidłowe wykorzystanie wiedzy w praktyce. Udział w konkursie inspirował do poszukiwania odpowiedzi na pytania zawarte w zadaniach o różnej formie: zamknięte z przyrody i matematyki oraz rozszerzonej odpowiedzi z matematyki, w równych wagach ( po 50%). Przygotowany arkusz zadań uczniowie rozwiązywali w czasie 60 minut. Z odbytych eliminacji szkolnych, do etapu rejonowego ( który odbędzie się 12 stycznia 2011 r.) zakwalifikowali się: Filip Kegel (kl. VIb), Daniel Czapiewski (kl. Vd), Remigiusz Galikowski ( kl. VIa), Grzegorz Kotlęga ( kl. Va) oraz Wojciech Fierek (kl. VIb).
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Anna Połom