Dzień Papieski w SP1
Dodany przez admin dnia 28.10.2005

Od pięciu lat w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża obchodzony jest w Polsce Dzień Papieski. W tym roku miał on wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy był obchodzony bez Wielkiego Jana Pawła II i miał charakter święta państwowego. W naszym mieście - Czersku obchodzony był niezwykle uroczyście, gdyż w Zespole Szkół noszącej imię Jana Pawła II otwarto Izbę Pamięci i poświęcono nowy pomnik Wielkiego Polaka.
Pełna Treść
Od pięciu lat w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża obchodzony jest w Polsce Dzień Papieski. W tym roku miał on wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy był obchodzony bez Wielkiego Jana Pawła II i miał charakter święta państwowego. W naszym mieście - Czersku obchodzony był niezwykle uroczyście, gdyż w Zespole Szkół noszącej imię Jana Pawła II otwarto Izbę Pamięci i poświęcono nowy pomnik Wielkiego Polaka.
19 października 2005 r. na uroczystym apelu w S P nr 1 również uczczono ten dzień.
Uczniowie klasy VI d, którzy wraz z wychowawczynią p. B. Milewską i katechetką
M. Brzezińską przygotowali program słowno - muzyczny pt.: "Pamięta Go świat", który obejrzeli uczniowie klas IV - VI. W śpiew pieśni, do których przygrywał p. M. Szmaglinski, włączali się wszyscy widzowie.
W ten sposób uczniowie naszej szkoły włączyli się do wielkiej narodowej modlitwy, w której pragnęli podziękować Bogu za wielkie dzieło papieża Jana Pawła II, za to wszystko co do nas powiedział i dla nas uczynił, za to co stało się naszym narodowym dziedzictwem.
Ojciec święty był wielką osobowością. Kto wie, czy nie jedną z największych w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski. Taki bezpośredni. Żartował z nami i płakał. Nie wstydził się swojej ludzkiej słabości. Na tym polegała jego siła. Ten Polak wpłynął na życie nie tylko każdego z nas, lecz także na losy świata, również niechrześcijańskiego.
Występujący przypomnieli zebranym uczniom wiele Jego, wciąż aktualnych drogowskazów przybliżających ludzi ku zbawieniu, pomagających znosić cierpienia, zwalczać w sobie zło, wyzwalać dobro i miłosierdzie. Kolejny raz w głębokim zadumaniu wysłuchaliśmy znane słowa naszego rodaka: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj", "Człowiek jest stworzony do miłości..." , "Wolność jest trudna trzeba się jej uczyć...nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym ...".
Organizatorzy