"Planeta energii" w SP1
Dodany przez admin dnia 06.06.2013
Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci ma wyjątkowe znaczenie dla przyszłości otaczającego nas środowiska naturalnego. Gdy dzieci dostrzegą, że mają realny wpływ na to, co dzieje się z naszą planetą, zrozumieją, iż swoim postępowaniem mogą przyczyniać się do jej ochrony.
W związku z powyższym w obecnym roku szkolnym uczniowie klasy IId z nauczycielką Ewą Bonkowską wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Planeta Energii" organizowanej przez Grupę ENERGA, a skierowanej do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych pod patronatem honorowym - Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka oraz merytorycznym - Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.
Pełna Treść

"PLANETA ENERGII" W SP1 CZERSK

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci ma wyjątkowe znaczenie dla przyszłości otaczającego nas środowiska naturalnego. Gdy dzieci dostrzegą, że mają realny wpływ na to, co dzieje się z naszą planetą, zrozumieją, iż swoim postępowaniem mogą przyczyniać się do jej ochrony.
W związku z powyższym w obecnym roku szkolnym uczniowie klasy IId z nauczycielką Ewą Bonkowską wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Planeta Energii" organizowanej przez Grupę ENERGA, a skierowanej do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych pod patronatem honorowym - Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka oraz merytorycznym - Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Akcja miała na celu propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej - źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.
W ramach udziału w akcji edukacyjnej w klasie IId zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z energią elektryczną oraz wykonane zadania dodatkowe. Dzieci uczestniczyły w apelu szkolnym nt."Bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych". Odbyły się spotkania tematyczne z pracownikami Pogotowia Energetycznego i przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy. Ponadto została wykonana gazetka tematyczna na szkolnym holu. Po zrealizowaniu określonych zadań klasa IId przystąpiła także do Ogólnopolskiego Konkursu "Planeta Energii", gdzie zdobyła wyróżnienie oraz atrakcyjne nagrody. Biorąc pod uwagę dużą liczbę uczestników konkursu sukces cieszy szczególnie.
Opracowanie: Ewa Bonkowska