Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Niedziela, 01 października 2023 r. Brak aktualizacji strony od 391 dni.    
Terminarz
Klasy 0-III
» Uroczystości szkolne
» Apele
» Projekty
» Konkursy
  - szkolne
  - gminne
  - powiatowe
  - rejonowe
  - woj. i ogólnopolskie
  - inne
» Wycieczki
» Ewaluacja
  - zewnętrzne
  - wewnętrzne
» Zadowy sportowe
  - szkolne
  - gminne
  - powiatowe
  - rejonowe
  - woj. i ogólnopolskie
  - inne
» Sprawy różne
» Wszystkie 0-III

Klasy IV-VIII
» Uroczystości szkolne
» Apele
» Projekty
» Konkursy
  - szkolne
  - gminne
  - powiatowe
  - rejonowe
  - woj. i ogólnopolskie
  - inne
» Wycieczki
» Ewaluacja
  - zewnętrzne
  - wewnętrzne
» Zadowy sportowe
  - szkolne
  - gminne
  - powiatowe
  - rejonowe
  - woj. i ogólnopolskie
  - inne
» Sprawy różne
» Wszystkie IV-VIII

Klasy 0-VIII
» Wszystkie 0-VIIIArchiwum
Rok szkolny:
» 2021/2022
» 2020/2021
» 2019/2020
» 2018/2019
» 2017/2018
» 2016/2017
» 2015/2016
» 2014/2015
» 2013/2014
» 2012/2013
» 2011/2012
» 2010/2011
» 2009/2010
» 2008/2009
» 2007/2008

» lata poprzednie
 Terminarz imprez i uroczystości

Terminarz konkursów, wycieczek, imprez, sprawdzianów.
Rok szkolny 2007/2008

Klasy: 4-8   Dział: Konkursy szkolne (widzisz tylko ten jeden termin z działu)
NazwaTerminOdpowiedzialnyUczestnicyUwagiRegulaminJak było?
Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego Język Polski z Historią 26 listopada 2007 r. M. Gerowska  kl. IV-VI   czytaj  

Aktualizacja: Nauczyciele SP1 Czersk

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO JĘZYK POLSKI Z HISTORI¡

ETAP SZKOLNY

 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru kształcenia humanistycznego.
 2. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie klas IV-VI.
 3. Problematyka i wymagania konkursu obejmują i poszerzają treści Podstawy programowej z historii i języka polskiego dla II etapu edukacyjnego. Treści zadań z języka polskiego i historii powinny być w równych wagach (po 50%),
Organizacja i przebieg eliminacji szkolnych.
 1. Do końca października nauczyciele historii i języka polskiego poinformują uczniów o założeniach konkursu i warunkach uczestnictwa. Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłoszą chęć uczestnictwa nauczycielowi historii lub języka polskiego. Nauczyciele przekażą dane uczniów przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK).
 2. Eliminacje szkolne odbędą się 26 listopada 2007 r. o godz. 12.00 w sali nr 40.
 3. Uczeń może przystąpić do szkolnego etapu konkursu po okazaniu komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej.
 4. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu przez uczniów testu z zakresu wiedzy z historii i języka polskiego oraz nauki o języku i ortografii.
 5. Czas trwania eliminacji nie może przekroczyć 60 minut.
 6. Z I etapu (szkolnego) spośród uczestników konkursu awansują do II etapu uczniowie, którzy uzyskali w danej szkole dwa najlepsze wyniki punktowe z dokładnością do jedności.
 7. Indywidualne przypadki zwiększenia liczby uczniów z jednej szkoły rozpatruje zgodnie z kryterium punktowym przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
 8. Protokół z przebiegu szkolnych eliminacji oraz listę zakwalifikowanych uczniów przewodniczący SKK przesyła do Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK) (Katolickie Gimnazjum w Chojnicach; 89-600 Chojnice; ul. Grunwaldzka 1; tel. (052) 39770 87; Izabela Szyszka)do dnia 30 listopada 2007 roku.
 9. SKK na wniosek uczestnika I etapu konkursu lub jego rodziców może wystawić zaświadczenie o udziale w konkursie i uzyskanym wyniku.
 10. Rejonowa Komisja Konkursowa po dokonaniu weryfikacji protokołów eliminacji szkolnych oraz prac wstępnych ustali listę uczestników eliminacji etapu II - rejonowego ( 05.01.2008 r.)
Zakres wymagań na eliminacje szkolne.
Podstawowym źródłem wiedzy z zakresu historii dla uczestników wszystkich etapów są podręczniki szkolne do szkoły podstawowej z listy zatwierdzonej przez MEN.
 1. Wymagania konkursu dotyczą tylko treści nauczania zawartych w Podstawie programowej - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO oraz JĘZYK POLSKI).
 2. Wymagania z języka polskiego dotyczą umiejętności czytania różnych tekstów kultury kształtujących tożsamość narodową i postawę obywatelską na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym. Uczeń potrafi:
  1. wymienić elementy świata przedstawionego utworu literackiego,
  2. posłużyć się terminami: podmiot mówiący, narracja, przenośnia, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, rytm, obraz poetycki, poezja, proza,
  3. napisać na temat i zgodnie z celem, posługując się formami wypowiedzi: opis, list, opowiadanie; ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcja, przepis,
  4. rozpoznać części mowy odmienne i nieodmienne, takie jak: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, przysłówek, przyimek i określić ich funkcję w zdaniu,
  5. zastosować zasady ortograficzne i interpunkcyjne z zakresu wiedzy w szkole podstawowej.
Na podstawie : Ramowego Regulaminu Konkursów Przedmiotowych i Regulaminu Konkursu Języka Polskiego z Historią dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008
Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej
Maria Gerowska
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
79081444 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2023
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone