Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Środa, 12 czerwca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 646 dni.    
Czersk i okolice
» Pokaż na mapie
» Dzieje Czerska
» Kalendarium
» Kościół w Czersku
» Cmentarz Honorowy
  - plan i lista
» Sztuka sakralna
  - kaplice
  - krzyże
 O naszym mieście i okolicach
Kaplice i Krzyże

Kapliczki na terenie parafii Czersk

1. Kapliczka z figurą Matki Boskiej, z napisem na tablicy "Maryjo, w Tobie zbawienie", w Czersku, przy ulicy Tucholskiej.
W czasie wojny została zniszczona przez Niemców. Znajdującą się w niej figurę Matki Boskiej zabrali i uratowali Karol i Marta Sawiccy, którzy mieszkali po drugiej stronie ulicy. Figura ta w czasie wojny przechowywana była w szopie, pod którą był wykopany bunkier. Tam ukrywała się rodzina wraz z figurką. Po wojnie została odbudowana przez Jana Zabrockiego i poświęcona w 1952 roku. Ostatnio odnowiona w 1989 roku z okazji nawiedzenia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
2. Figury u państwa Schmidt, w Czersku przy ul. Złotowskiej
Figura Pana Jezusa została postawiona w ogrodzie państwa Schmidt w roku 1995. Natomiast w 2000 roku postawiono figurę Matki Bożej Różańcowej, którą 31. XII 2000 r poświęcił ks. Ireneusz Kalf - ówczesny wikary parafii Czersk.
3. Figura św. Józefa przy ul. Rzemieślniczej w Czersku
Figurę wzniesiono jako wotum wdzięczności Opatrzności Bożej za uratowanie ręki p. Zbigniewa Borzyszkowskiego, który uległ wypadkowi 30.11. 1995 r. Olbrzymią figurę św. Józefa wykonał p. Ryszard Zdrowowicz miejscowy artysta - rzeźbiarz, wykonał ją z dębu rosnącego na posesji p. Borzyszkowskiego. W tylnej części figury, we wnęce, umieszczono rzeźbę Czarnej Madonny. Obok figury umieszczono ołtarzyk, na którym znajduje się rzeźba przedstawiająca serce Pana Jezusa. Na podstawie ołtarza umieszczono dwa herby: Rodziny Borzyszkowskich oraz rzemiosła. Figurę poświęcił ks. Prałat Henryk Kotlenga po mszy świętej odprawionej z okazji dnia św. Józefa, patrona rzemieślników w marcu 1999
4. Figura Matki Boskiej Fatimskiej przy ulicy Wielewskiej w Czersku
Została postawiona przez mieszkańców pobliskich ulic, a poświecona 30 sierpnia 1992 roku przez ojca Zygmunta Szmidta. Postument murował p. Leonard Miszewskki, figurę wykonał p. Jan Raca, a ogrodzenie wraz z ławkami p. Konrad Zielinski.
5. Figura Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku
Myśl postawienia figury zrodziła się po wypadku i szczęśliwym powrocie do zdrowia ojca Zygmunta, syna państwa Szmidt. Wypadek ( pobicie ojca misjonarza) miał miejsce na misji w Papua Nowa Gwinea w 1993 r. Około roku 1995 wybudowano podstawę do figury w miejscu dawnej piaskownicy i basenu - fontanny, budowniczym był p. Gerard Gierszewski zięć p. Cecylii Szmidt. Figurę Matki Bożej Fatimskiej zakupiono w Zakopanem. Poświęcenie figury nastąpiło 10 maja 1995 r. dokonał tego ówczesny wikary ks. Ireneusz Kalf. Wokół figury zbierają się mieszkańcy okolicznych ulic na modlitwy majowe i październikowe, które prowadzą właścicielka wraz z córką.
6. Kapliczka Matki Bożej przy ul. Klaskawskiej.
Kapliczkę zbudowano w maju 2000 roku na działce państwa Kurowskich. 30 maja została poświęcona przez ks. Piotra Krupinskiego - ówczesnego wikariusza parafii Czersk. Intencja powstania było uczczenie Matki Bożej Fatimskiej oraz prośba o ochronę kraju.
7. Kaplica w Będźmierowicach przy torach (na działce kolejowej)
Kapliczka została postawiona w 1898 r. Zarówno kapliczka jak i płot wokół niej, zbudowane są z czerwonej cegły. Kapliczkę postawili państwo Breza, ówcześni mieszkańcy wsi. Ze względu na znaczną odległość wsi od kościoła, oraz brak komunikacji gromadzili się przy niej na modlitwie okoliczni mieszkańcy. W czasie II wojny światowej Niemcy pragnęli zniszczyć wszystkie znaki chrześcijańskie - kapliczki, kościoły, krzyże. Dużo kapliczek zostało zniszczonych, ta jednak przetrwała. Figurę Matki Bożej mieszkańcy zabrali i przechowali, aż do skończenia wojny. A w 1945 r. została ponownie w niej umieszczona. Kapliczka w 1969 - 70 r. została przebudowana i odnowiona przez p. Bogusława Lubińskiego z Będźmierowic. Przy kapliczce spotykają się okoliczni mieszkańcy wsi na wspólnych nabożeństwach, głównie majowych i czerwcowych. Obecnie opiekę nad kapliczką sprawują państwo Marzena i Jerzy Łangowscy z Będźmierowic.
8. Kapliczka w Będźmierowicach koło przystanku PKS w sąsiedztwie p. T. P. Strelke
Kapliczka została wybudowana w 1920 r. przez ówczesnego właściciela folwarku p. Będźmierowskiego. W 1940 r. Niemcy kazali ją zburzyć. Po wojnie w 1945 r. odbudowano ją. Figurę Chrystusa Króla ze zburzonej kapliczki przechowywali p. Cherek. Figura, która znajduje się obecnie w kapliczce została zakupiona po wojnie, a ufundowali ją mieszkańcy wsi. W roku 2001 p. Paweł Strelke odnowił kapliczkę, koszt odnowy pokryli mieszkańcy wsi Będźmierowice. Poświęcenia odnowionej kapliczki dokonał ks. Prałat Henryk Kotlenga.
9. Kapliczka w Będźmierowicach koło p. Babińskiego
Około 70 lat temu w miejscu obecnej kapliczki stała kapliczka na wzór groty z Lurdes, gdzie objawiła się Matka Boska. Pomysłodawcą i fundatorem był ówczesny kierownik szkoły p. Alfons Węckowski. Postawił tą kapliczkę w podzięce Matce Bożej za ustąpienie choroby - padaczki, na którą cierpiał jego syn. Podczas wojny Niemcy zburzyli i tą kapliczkę. Po wojnie państwo Febronia i Teofil Połom z zebranych pieniędzy od sąsiadów postawili obecnie stojącą kapliczkę. Dzisiaj nad kapliczką sprawują opiekę sąsiedzi najczęściej państwo Rostankowscy i Glaza.
10. Kapliczka przydroża w Klaskawie.
Została wybudowana w 1882 roku przez mieszkańców tej wsi, jako podziękowanie za przeżycie w okresie panowania w tej okolicy cholery. Wykonana jest z czerwonej cegły na kamiennych fundamentach. W każdej ścianie są okna, w których znajdują się figurki Matki Bożej, św. Rocha, św. Rozalii i św. Jana. W 1935 roku p. Jerzy Wittstock dziękując za otrzymane łaski i szczęśliwe przejście na emeryturę postawił ogrodzenie wokół kapliczki. Pierwszego odnowienia kapliczki dokonał w 1946 r. p. Alojzy Szmagliński, uczynił to jako podziękowanie za szczęśliwe przeżycie wojny i powrót do domu. W kwietniu 1989 roku mieszkańcy wsi po raz drugi odnowili kapliczkę. Obecnie opiekę nad kapliczką sprawuje koło różańcowe pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego
11. Kapliczka we wsi Struga.
Jako podziękowanie za otrzymane łaski na terenie swojej posesji małżeństwo p. p. Jan i Franciszka Ossowscy zlecili wybudowanie kapliczki. W 1926 roku murarz p. Józef Ossowski rozpoczął jej budowę, którą ukończył w maju tego samego roku. Wykonana jest z czerwonej cegły i posiada dwa okienka, w których znajdują się figurki świętych. Ofiarodawcami figurek byli p. p. Brylscy ze Strugi. Odnowienie kapliczki miało miejsce w roku 1945 jako wdzięczność za przeżycie wojny i powrót do domu. W 1989r. wnuk fundatorów p. Roman Ossowski ponownie odnowił kapliczkę. Opiekę nad kapliczką sprawuje rodzina państwa Ossowskich.
12. Figura Matki Bożej w Kurczem.
Została postawiona w 1958 roku. Fundatorami byli mieszkańcy wsi. Fundament pod figurę wykonał p. Mizyk z Łęga.
13. Figura we wsi Dąbki.
Zbudowana została w 1905 r. z czerwonej cegły. Ufundowana została przez mieszkańców wsi. Budowniczym był p. Sabatowski. Odnowiona - otynkowana i pomalowana została w 1989 r. Wykonawcą tych prac był p. Jan Grubich z Kurczego.
14. Kapliczka w Mosnie.
Pod koniec XIX wieku okoliczne wsie, również i Mosnę, nawiedziła zaraza cholery. Ówczesne władze wyznaczyły na terenie każdej wsi miejsca na pochówek zmarłych na tę chorobę. Miejscowa ludność postanowiła na skraju cmentarza postawić te kapliczkę. Było to w 1882 lub 1883 roku. Po skończonej budowie i umieszczeniu w okienkach figurek św. Rocha i św. Rozalii zaraza ustąpiła. Figurki zakupiono na odpuście w Łęgu. Ostatnia renowacja figur i kapliczki miała miejsce w 1945 roku. Opiekę nad kapliczka sprawują mieszkańcy wsi.
15. Figura Matki Bożej w Mosnie.
W 1945 r. jako podziękowanie za szczęśliwe przeżycie wojny mieszkańcy wsi Mosna postanowili postawić kapliczkę. Cokół z kostki kamiennej zaprojektował i wykonał mieszkaniec wsi p. Władysław Jędrzejewski. Natomiast figurę Matki Boskiej - wykonał artysta - rzeźbiarz p. Antoni Łangowski z Czerska. Ofiarodawcami byli wszyscy mieszkańcy wsi. Figura jest sukcesywnie odnawiana przez mieszkańców wsi, szczególnie przez p. Bronisława Fierka. Opiekę nad figurą sprawują mieszkańcy wsi.
16. Kapliczka w Łukowie /koło sklepu/
Została zbudowana w 1937 roku, wykonana jest z czerwonej cegły, z figurką Matki Bożej w górnym okienku, którą wykonał Konrad Raca, i figurą św. Jana Niepomucena w dolnym okienku wykonaną z drewna, ofiarowaną przez Wincentego Stopę. W czasie wojny figury przechowywane były przez rodzinę państwa Dahlków.
7. Kapliczka w Kurkowie
Zamysł budowy kapliczki we wsi Kurkowo zrodził się w lutym 200 r. z inicjatywy p. Jadwigi Sarnowskiej. Motywy budowy to: brak miejsca spotkań wiernych na modlitwę różańcową i "majowe", zbyt duża odległość do "Bożej męki" w Gutowcu usytuowanej przy bardzo ruchliwej szosie tzw. "berlince" , gdzie dotarcie było szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Po wnikliwej analizie miejsca budowy, p. J. Sarnowska wspólnie z p. Marią Lange opracowały projekt kapliczki. Sołtys p. Zbigniew Krzoska zaangażował się regulując wszystkie sprawy urzędowe. Figura Matki Bożej została zamówiona i zakupiona u Ojców Werbistów w Laskowicach Pomorskich. Fundatorami byli mieszkańcy Kurkowa. Ławki przy kaplicy, służące do spoczynku w czasie modlitwy szczególnie osobom starszym, wykonali wspólnie panowie: Edmund Łoński i Tadeusz Muzolf. Poświęcenie kapliczki nastąpiło 4 sierpnia 2000 r, Nabożeństwo przy figurze odprawił ks. Prałat Henryk Kotlenga, obecny proboszcz parafii w Czersku. Obecnie opiekę nad kapliczką sprawują wszyscy mieszkańcy wsi.
18. Kapliczka przydrożna w Krzyżu.
Pomysł jej zbudowania wysunęli w 1934 roku ówczesny dyrektor szkoły p. Blaszka i nauczycielka p. Karwat. Prace budowlane wykonał murarz p. Dończyk. Fundatorami byli mieszkańcy wsi, którzy nie szczędzili składek pieniężnych, a także pomocy rąk. Piecze nad wystrojem kapliczki sprawowało wiele rodzin. Tu odbywały się nabożeństwa majowe, ku czci Najświętszej Maryi Panny, nabożeństwa do Serca Jezusowego oraz odmawiany był wspólny różaniec październikowy. Z chwilą powstania salki katechetycznej, później świątyni, kapliczka nie rozbrzmiewa śpiewem podniebnym, ale nadal przyciąga przechodzących zachęcając do chwili zadumy i modlitwy. Wśród zasłużonych ofiarodawców i chętnych do zadbania o wystrój kapliczki należą rodziny państwa Koseckich i Wolińskich. Obecnie pieczę nad kapliczką sprawuje wspaniała i zaangażowana młodzież ze Szkoły Podstawowej w Krzyżu.
19. Kapliczka przydrożna w Kłodni.
Pomysłodawcą i fundatorem obecnej kapliczki był nieżyjący już p. Ignacy Kliński, były właściciel dworku szlacheckiego w Kłodni, wielki społecznik. Powstała ona w roku 1946 lub 1947 na miejscu zniszczonej przez Niemców poprzedniej kapliczki. Grupa wspaniałych i pobożnych ludzi, między innymi: p. Kazimierz Chmara, p. Teresa Tyda, p. Helena Łońska, p. Renata Czapiewska z dużym poświęceniem dba o szatę zewnętrzną kapliczki jak i o bogacenie życia religijnego przy kapliczce poprzez odprawianie tu wspólnotowych modlitw i nabożeństw różańcowych.
20. Kaplica przydrożna w Kwiekach.
Usytuowana jest w środku wsi na miejscu krzyża, który uległ zniszczeniu. Obecna kapliczka wybudowana została w roku 1973 dzięki ofiarności mieszkańców wsi. Jednakże największe zasługi włożył w tę zaszczytną sprawę p. Jan Pobłocki, nieżyjący już dziś wielki człowiek i społecznik. Sam zbierał pieniądze wśród mieszkańców. Starał się o murarza, który przybył aż z Kinic, sam był autorem projektu budowy. Był wykonawcą okienek, drzwi, przepięknego ołtarzyka. Podjął się również trudu wymalowania na zewnątrz figurek jak i całej kapliczki. Aktu poświęcenia dokonał kapłan z Czerska. Obecnie miejscowa ludność zbiera się tu na modlitwy majowe i różańcowe.
21. Druga kaplica przydrożna w Kwiekach.
Niegdyś w szczerym polu stał krzyż, który został zbudowany w czasie okupacji. Przez pewien czas stal tu drewniany krzyż. W 1973 r. p. Narloch, właściciel pola wybudował własnym nakładem murowaną kaplicę przydrożną.
22. Kapliczka we wsi Bielawy.
Postawiona wiosną 1959 r. poświęcona w żniwa. Matka p. Jana Łąckiego pragnęła modlić się blisko domu, przy kapliczce i syn aby jej to udostępnić postawił kapliczkę. Obecnie kapliczka opiekują się państwo Sabiniarz, którzy zakupili pole na którym stała kapliczka.
23. Figura ku czci Najświętszej Marii Panny i serca Jezusa w Malachinie.
Figura ta została postawiona w 1947 r. Budowali ją mieszkańcy wsi czynem społecznym między innymi panowie: Leon Kolassa, Franciszek Kulas, Stanisław Kitowski, Franciszek Narloch, Jan Kulas i inni. Jej odnową i malowaniem, krótko przed swoją śmiercią zajął się p. Stanisław Pastwa. Obecnie to święte miejsce jest przystankiem dla pielgrzymek podążających na kalwarię do Wiela. W maju mieszkańcy gromadzą się przy figurze na modlitwę i wówczas przez całą wieś płyną piękne pieśni maryjne. W październiku przy figurze odmawiany jest różaniec.
24. Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia w Kaszarach.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej z Łubnej, którego patronem był św. Stanisław Kostka, założone w 1920 r. z funduszy organizowanych przez nich zabaw i występów postanowiło postawić we wsi figurę Matki Bożej. Wykonawcą był p. Konrad Raca, figurę postawiono w 1937 roku na działce p. Knuta. Jesienią 1940 roku młodzież niemiecka próbowała zniszczyć figurę, na szczęście bezskutecznie. Nakazano zatem mieszkańcom rozebranie figury, uczynili to bez jakiegokolwiek uszczerbku. Kilka rodzin przechowywało pojedyncze części figury przez okres wojny. Po wojnie postawiono figurę na poprzednim miejscu. Uczynili to panowie A. Kuklinski i W. Henning. Figurę poświęcił ówczesny ks. Wincenty Kujawski.
25. Figura Matki Boskiej we wsi Łubna.
Została ufundowana w roku 1946 przez p. Antoniego Czapiewskiego jako dowód wdzięczności za ocalenie siebie i swoich bliskich w latach okupacji. Poświecenia figury dokonał ks. Franciszek Drost, ówczesny proboszcz. Dokumentacje wykonała p. Grażyna Margańska, sołtys wsi

Opracowania i zdjęcia wykonały katechetki:
Maria Brzezińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
oraz Bernadeta Rostankowska Zespół Szkół im Jana Pawła II w Czersku

Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
81818533 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone